1

Støre fortsetter å miste tillit

Ifølge en ny måling fra Dagbladet mister statsministeren stadig tillit. også blant AP-velgere.

Jonas Gahr Støre har lenge hatt lav tillit, og dette har blitt verre. I oktober mente 21% at han gjorde en god jobb. I målinga som ble publisert denne uka mente bare 15% at statsministeren gjør en god jobb. Hele 37% synes han gjør en dårlig jobb med å håndtere økonomisk krise og krig, og 44% er middels fornøyd med jobben statsministeren gjør. At det har vært utskiftninger i den nærmeste staben ser ikke ut til å ha hjulpet. 

Konfrontert med dette kommer Støre med et typisk politikersvar til avisa, og sier: – Jeg tar alle tilbakemeldinger og målinger på alvor. Samtidig er jeg mer opptatt av tallene som treffer folk, enn de tallene som treffer meg selv akkurat nå. Om politikken sier han: – Det er prisstigning, høye strømpriser og usikkerhet som følge av krigen i Ukraina. Det jeg er opptatt av nå, er å ta Norge trygt gjennom disse krisene. Jeg har tro på den politikken vi nå gjennomfører, og etter hvert som den får virke, tror jeg det også vil gi resultater på målingene.

Tilliten synker også drastisk blant regjeringspartienes støttespillere. Mens 53% av APs velgere sa seg fornøyd i oktober, er dette nå nede i 40. Blant Senterpartivelgere er tallet 24%. Misnøyen er størst blant menn og de som ikke har utdanning fra universitet eller høyskole. 

Referanse
Krisetall: Folket vender Støre ryggen – Dagbladet