1

Oslo: Obos stanser utbygging av nye boliger

Bilde: Furuset i Oslo, foto av Kjetil Ree / CC-BY-SA-3.0

Krise er avløst av depresjon. Midt i en situasjon hvor titusener ønsker seg ny bolig i Oslo, men ikke har råd til det, vil ikke Obos bygge flere nye boliger med det første.

Konsernsjef i Obos Daniel K. Siraj sier til NRK at de stopper utbygging av nye boliger. Årsaken er at de har 2400 boliger under bygging eller til salgs, som de ikke får solgt. Dette i et marked hvor det blir stadig vanskeligere for folk å ha råd til å kjøpe bolig.

Den såkalte «sykepleierindeksen» viste nylig at leiligheter aldri har vært dyrere, og at en enslig sykepleier, valgt fordi de har gjennomsnittlig inntekt, bare har råd til 1,5 prosent av boligene som er til salgs i Oslo. Dette er en nedgang fra 13 prosent i 2013.

Obos-sjefen viser til at salget av nybygde boliger har falt siden 2021 og at Obos bare fikk solgt 2700 av de 4500 boligene de begynte å bygge i fjor. Siraj sier at «lageret av usolgte boliger» har hopet seg opp og er verdt 13 milliarder kroner. Dermed utsetter de utbygging på Kløfta i Viken og i de arbeiderdominerte bydelene Ammerud og Furuset på østkanten av Oslo.

Siraj sier trenden er den samme overalt og at det koster for mye å bygge boliger med tanke på hva de får solgt dem for i markedet. NRK stiller så det naturlige spørsmålet: «Men det trengs jo boliger i Oslo?»

Dette er et nøkkelspørsmål – for det er en kjent sak at det er knapphet på boliger i Oslo-området, og den nevnte «sykepleierindeksen» viser at folk flest ikke har råd til å kjøpe i boliger her.

Siraj svarer ikke på spørsmålet, men utbroderer bare at de som selgere må selge boliger folk har råd til å kjøpe, og at med de svært økte byggekostnadene, er dette vanskeligere nå. Økonomer peker på at også økt rente er en faktor som bremser salget. Boligprisene har skutt i været, skriver NRK, etter «finanskrisen».

Slik ser vi at liberalistenes mekanisme tilbud-etterspørsel, igjen ikke betyr at tilbudet styres av den reelle menneskelige etterspørselen, men av hva folk har råd til. Dermed kan vi ha tusentalls tomme boliger, samtidig som tusenvis av mennesker trenger et sted å bo. Men vi ser også at selv om boliger står tomme, synker ikke prisene nevneverdig. Prisen kretser fortsatt rundt verdien, og dermed bekreftes det igjen at det er marxismen som har rett, og ikke den liberalistiske ideen om at prisen bestemmes av tilbudet og etterspørselen.

Videre ser vi nå i Oslo at tendensen til at arbeiderklassen må leie bolig øker. Oslo er det stedet i landet hvor flest leier bolig, og denne tendensen vil øke. Dermed fortsetter overføringen av verdier fra arbeiderklassen til kapitalistene. Fortsetter gjør også tendensen til flere fattige.

Den gamle sosialdemokratiske tanken om boligbyggerlag som Obos er en etterlevning av, viser seg igjen umulig i en kapitalistisk økonomi. De kan ikke følge kapitalismens spilleregler av-og-til og når det passer dem. Det er enten-eller som gjelder, og dermed struper Obos tilbudet av boliger i stedet for å øke det, i møte med krisa.

Til sist: Vi ser nå depresjonsfasen i kapitalens syklus. Etter krisa kommer depresjonen, som nettopp innebærer knapphet på varer. Situasjonen i boligmarkedet i Oslo er bare et eksempel på dette. Denne fasen har til hensikt å velte byrdene av krisa over på arbeidsfolk, og Obos bidrar nå konkret til dette ved å stanse utbygging av nye boliger.

Referanser
Full boligbrems: Obos har usolgte boliger for 13 milliarder – NRK Norge
Sykepleierindeksen – Dramatisk utvikling: Aldri vært dyrere