1

Norsk imperialisme: Statkraft i Brasil

Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) publiserte nylig en rapport over konsekvensene Statkrafts fornybare energiprosjekter i Brasil har for naturen, klimaet og lokalbefolkninga.  

I rapporten har LAG undersøkt hvordan disse prosjektene, som skaper energi fra fornybare ressurser som vann, vind og sol har påvirka miljø, natur, urfolk og bønder i områdene. Styreleder i LAG, Larissa Avelar, poengterer at fornybart ikke er det samme som bærekraftig, og at sjøl om ikke det slippes ut klimagasser, har det store konsekvenser for livet til folk, miljøet og naturen. 

LAG skriver at motstanden mot utbygging av vannkraft og vindkraft i Norge har motivert  Statkrafts til å satse mer utenlands, og at mens den norske staten historisk har verdsatt offentlig eierskap over energiproduksjonen, bidrar den til privatisering av sektoren i Brasil. De skriver at det tilsynelatende kan se ut som det er bra for folket med stort statlig eierskap og med en stor andel fornybar energi, men at sjøl om ikke vi hører mye om det i Norge er det er det store konflikter rundt dette i Brasil også, og brasilianere er blant de i verden som har dyrest strøm.

Statkraft prøver å fraskrive seg ansvaret for ødeleggelsene med at de fleste anleggene deres var etablert av andre fra før og ikke det var dem som sto for avskoging og tvangsflytting av folk. Folket ble lovet arbeidsplasser, energi og bedre økonomi, og Statkraft bedyret at en viktig del av prosjektene deres er å sikre at «lokalsamfunnet skal ha det bedre enn før de kom». De fleste intervjuobjektene i undersøkelsen forteller at det de sitter igjen med er skadene fra prosjektene, mens ressursene og profitten forsvinner ut av regionen.

Statkraft har også sagt at de skal holde seg unna regnskogen i Amazonas, men har samtidig kjøpt seg inn i anlegg som blant annet har bygd demninger i urfolksområder og store deler av den atlantiske regnskogen i Rio Grande do Sul. En urfolksleder forteller at ikke de lenger kan leve som urfolk, at de tvinges til å leve i en verden som ikke er deres og er i ferd med å miste kulturen sin på grunn av ødeleggelsene fra Statkrafts anlegg Monjolinho.

Statkraft er heleid av den norske staten, og har kraftverk i 16 land i Europa, Asia, og i Latin-Amerika, der de også har virksomhet i Chile og Peru. De har operert i Brasil siden 2009 og har nå 18 kraftverk i landet. På nettsida si skriver de at de innen 2025 vil utvide virksomheten i Brasil gjennom anskaffelser og deltakelse i offentlige auksjoner for nye prosjekter. 

Kart som viser antallet kraftverk Statkraft har i de ulike landene i Europa, Latin-Amerika og Asia.

Statkraft er ikke det eneste norske selskapet som profiterer på bekostning av folket og naturen i Brasil. En lang rekke norske selskap innen finans, gruvedrift, fiske, jordbruk, olje, gass, shipping, telekommunikasjon, vareproduksjon og energi gjør det samme. Ifølge en beregning gjort av Brasil-ekspert Torkjell Leira, kunne 11 tusen brasilianske familier brødføs for det norske selskaper tar ut i fortjeneste i Brasil. 

Mer om norske selskap i Latin-Amerika:

Referanser
UTE AV SYNE, UTE AV SINN: STATKRAFT I BRASIL – LAG
NORSKE SELSKAPER I BRASIL – LAG
Statkrafts nettside