1

Trondheim: Sykehus varsler dramatiske kutt

St. Olavs hospital i Trondheim varsler kutt på opp mot 900 millioner i tiden som kommer, noe som er helt umulig uten en kraftig forverring av helsetilbudet til befolkningen.

St. Olavs hospital i Trondheim er Norges tredje største sykehus målt i antall ansatte (11.000). Nå forsøker sykehuset å finne «radikale tiltak» for å kutte i utgiftene. Sykehusdirektøren sier de lenge har kuttet litt og litt, men at de nå må «ta strukturelle grep». Adresseavisen skriver at St. Olav ligger an til et underskudd på 256 millioner i 2022, hovedsakelig på grunn av innføringen av det nye IT-systemet Helseplattformen. St. Olav får strammere økonomi og enda mer knapphet på personell, i likhet med alle sykehus i landet.

Sykehusdirektøren ved St. Olav sier til Adresseavisen at «Budsjettet for 2023 og årene fremover vil bli ekstremt krevende. Vi må følge opp det statsråden sa, og se hva vi kan slutte å gjøre» (3. februar). Sykehuset vil forsøke å kutte mellom 570 og 865 millioner kroner. Noen av kuttene kommer som følge av den generelle prisveksten i samfunnet. Ledelsen innrømmer at dette skjer i en situasjon som allerede er «enormt krevende». 

Foretakstillitsvalgt Vivi Bakkeheim, kommenterer saken slik: «De ansatte har mer enn nok med å prøve å komme tilbake til normal drift etter innføringen av Helseplattformen. Om dette vedtas vil det oppleves veldig tungt for de ansatte. Det vil heller ikke være mulig å foreta et så stort kutt uten at pasientene vil få et betydelig dårligere tilbud». Adresseavisen skriver også at landets største sykehus, Oslo universitetssykehus, allerede har varslet kutt tilsvarende 500 årsverk og en nedlegging av fødetilbudet ABC-klinikken.

Forråtnelsen i helsevesenet, som nå forsterkes av store kutt og en tiltagende personellkrise, er et uttrykk for den allmenne krisa i imperialismen, og tendensen til å overføre verdier fra velferd til finans, for å øke profitten på den ene sida, og senke utgiftene til massenes velferd på den andre sida.

Les også:

Referanse
Drastiske kutt på St. Olav: – Vi kan ikke fortsette slik – adressa.no