1

Mot svensk og finsk Nato-medlemskap! For sosialistisk revolusjon!

Vi publiserer her en fellesuttalelse underskrevet av Kommunistiska föreningen (Sverige), Antiimperialistisk Forbund (Finland), Antiimperialistisk Kollektiv (Danmark) og Rød Front (Norge). Uttalelsen kan leses på engelsk her.

Proletarer i alle land, foren dere!

Mot svensk og finsk Nato-medlemskap! For sosialistisk revolusjon!

Etter den russiske imperialismens aggresjonskrig mot Ukraina ble innledet 24. februar, besluttet den svenske og finske imperialismen å tilslutte seg den Nord-atlantiske traktat-organisasjonen (NATO). NATO er et verktøy for USA-imperialismen – i dag den eneste hegemoniske supermakten – for dens hegemoni, hovedsakelig rettet mot de undertrykte nasjonene, i overensstemmelse med hovedmotsigelsen i verden, og sekundært karakteriseres NATO av de interimperialistiske motsigelsene, hovedsakelig mot den russiske imperialismens atomsupermakt.

NATO har ført og fører aggresjonskrig mot de undertrykte nasjonene over hele verden. For eksempel har de mange pågående “fredsbevarende” operasjoner i Afrika, og var også brukt i den beryktede krigen mot Afghanistan (2001-2021) og i Jugoslavia på 90-tallet.

For å forstå de svenske og finske NATO-prosessene må vi se på USA-imperialismens interesser, som er at denne har behov for å motvirke den russiske aggression for å konsolidere sine gevinster i det såkalte Øst-Europa etter den sovjetiske sosialimperialismens fall på begynnelsen av 90-tallet, og i dette er den også i konkurranse med sine europeiske NATO-allierte, spesielt den tyske imperialismen. På den andre siden flytter USA-imperialismen fokuset sitt til Øst-Asia for å bekjempe den kinesiske imperialismen, og prøver å begrense sine ambisjoner, og for dette trenger USA en sikker base i Europa. Derfor er det USA-imperialismens behov å styrke NATOs «østflanke» ved å innlemme Sverige og Finland. 

Men det skjer ikke mot disse mindre imperialistenes vilje. Tvert imot så bruker de den interimperialistiske konkurransen blant de større imperialistene, og de har også egne interesser i Øst-Europa, spesielt i Baltikum.

Svensk og finsk NATO-medlemskap vil bety større reaksjonarisering og militarisering av de gamle statene, større forfall av imperialismen, og større skjerping av alle de grunnleggende motsigelsene. Dermed er de objektive betingelsene for revolusjonen enda mer modne, og understreker at revolusjon er hovedtendensen.

Derfor er det for kommunistene ikke et spørsmål om å forsvare den imperialistiske og falske «nordiske nøytraliteten», slik revisjonistene gjør, men å kjempe for å styrte den råtne imperialistiske ordenen, som i hovedsak er undertrykkende, reaksjonariserende og folkemorderisk. Denne kampen betyr i dag kampen for å rekonstituere de kommunistiske partiene for den sosialistiske revolusjonen gjennom folkekrigen i tjeneste for verdensrevolusjonen.

I denne store og forsinkede oppgaven fester kommunistene i Sverige og Finland blikket tett på den mest avanserte kampen i noe NATO-land, det vil si folkekrigen ledet av TKP/ML, og følger dens mektige eksempel og henter inspirasjon fra den.

Ned med Nato, en imperialistisk allianse!

Lenge leve revolusjonen og folkekrigen!

For rekonstitueringen av de kommunistiske partiene!

Signert av:
Kommunistiska föreningen (Sverige)
Antiimperialistisk Forbund (Finland)
Antiimperialistisk Kollektiv (Danmark)
Rød Front (Norge)