1

India: Modi i konflikt med BBC

Den britiske statskanalen har gjennom en ny dokumentar, blant annet avslørt at Indias statsminister Narendra Modi har bidratt aktivt til forfølgelsen av landets muslimer.

Våre indiske kamerater i Indias Kommunistiske Parti (Maoistene) karakteriserer Modis regjering som fascistisk, og det indiske «demokratiet» som et rent skinndemokrati. Forfølgelsen av religiøse og etniske minoriteter er et av kjennetegnene for dette regimet, og Modi representerer partiet BJP og den hindufascistiske aktivistorganisasjonen RSS som i realiteten står bak partiet.

BBC har opplevd et annet kjennetegn på fascisme. Dokumentaren ble umiddelbart forbudt i India, og tilgangen på nett er blokkert av indiske myndigheter. Kort tid etter at dokumentaren ble offentliggjort, ble BBCs hovedkontor i India raidet av politi og skattemyndigheter. Påskuddet er manglende betaling av skatt, men det er åpenbart for alle og enhver at det er kritikken av landets statsminister som er den egentlige grunnen til razziaen.

BBC er en forlenget arm av britisk imperialisme, og britisk imperialisme går som regel i tospann med yankee-imperialismen. Disse øver stor innflytelse over halvkoloniale India, og etter Sovjetunionens fall har deres innflytelse blitt styrket i India. Men under Modi har India også styrket forbindelsene til russisk og kinesisk imperialisme. India inngår i BRICS-samarbeidet (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika), en handelsorganisasjon som særlig tjener kinesisk imperialisme. Dermed passer BBC-dokumentaren inn i en forståelse av imperialistenes stadige tilstand av konkurranse og samarbeid, hvor konkurransen er hovedsakelig. Å svekke Modi og å styrke hans motpart i det indiske Kongresspartiet, et parti som de facto tilhører Gandhi-Nehru-familiedynastiet, kan være en god taktikk om britene og yankeene vil skjerpe rivaliseringen innad i India for å styrke sin egen posisjon. Samtidig må det understrekes at forholdet Kina–India også er anstrengt, med langvarige grensekonflikter og tilogmed væpna sammenstøt på grensa i nær fortid. India er ingen imperialist, men en halvkoloni, og de ligger hovedsakelig under yankee-imperialismen.

Hendelsen viser uansett, gjennom dokumentaren, den reaksjonære gamle indiske staten og hindufascismens folkemorderiske vesen, og, gjennom myndighetenes reaksjon mot dokumentaren, graden av korrupsjon og fascisme i landet.

Referanser
India: The Modi Question, Series 1, Episode 1 – BBC Two
Jaishankar smells ‘anti-India agenda’ behind BBC Modi series
BBC India: MPs call Delhi and Mumbai searches ‘intimidation’ – BBC News
BBC India: MPs call Delhi and Mumbai searches ‘intimidation’ – BBC News
Timeline: U.S.-India Relations