1

Tyskland: Varsler markeringer mot megaprosjekt i Mexico

Den «inter-oseaniske korridoren» i Mexico, kjent under forkortelsen CIIT, er et enormt kapitalistisk megaprosjekt, som rammer urfolk og fattigbønder. Revolusjonære i Tyskland varsler markeringer mot den mexicanske statens terror mot motstanden.

Kampen for jorda blir kriminalisert i Mexico, Brasil og andre land hvor fattigbønder og urfolk kjemper for retten til å arbeide og å leve. Det store prosjektet CIIT møter stor motstand fra massene som får sine landområder ødelagt, for at storkapitalen skal kunne frakte varene sine lettere mellom Stillehavet og Atlanterhavet.

Slik «utvikling» tjener ikke folket, tvert om. Det er bare de store kapitalistene og utenlandske imperialister som profiterer på utbygginga av CIIT. Kamerater i Tyskland varsler protester i  Düsseldorf og Hamburg henholdsvis 20. og 21. mars. Markeringen i Düsseldorf finner sted utenfor det mexicanske konsulatet.

Kamerater har produsert en video med engelsk teksting om saken:

Slagordet de reiser er, oversatt fra tysk:

Den Inter-oseaniske Korridoren plyndrer og dreper fattigbønder og urfolk i Mexico!

Kameratene skriver:

«Sør i Mexico, på Tehuantepec-halvøya, realiseres for tiden et imperialistisk megaprosjekt med den såkalte Inter-oseaniske Korridoren (CIIT). For dette megaprosjektet, som skal muliggjøre transport av varer fra det ene havet til det andre, legges det hundrevis av kilometer med jernbanespor, og det bygges gigantiske vind- og industriparker som drives av utenlandske selskaper. Dermed tjener de bare til utbytting av den meksikanske befolkningen og ikke til deres fordel.

Megaprosjektet CIIT, en plan som er over 100 år gammel og har blitt gjenopplivet med hjelp fra den nåværende presidenten i den reaksjonære meksikanske regjeringen, Andrés Manuel López Obrador, betyr for menneskene i regionen – særlig fattige bønder og urfolk – fordrivelse, tap av jorda de har dyrket i generasjoner, forgiftning av miljøet de lever i, tyveri av regionens mineralressurser, terror fra staten, sult og elendighet – med andre ord mer utbytting og undertrykkelse.» (vår oversettelse)

Den revolusjonære bevegelsen utsettes for kidnappinger og likvidasjoner i Mexico. Den gamle råtne staten, under ledelse av yankee-lakeier fra flere partier, fører en krig mot folket. Tusenvis myrdes årlig, titusener av kvinner utsettes for sexualisert vold, ledere for kamp og motstand «forsvinner» for aldri å komme til rette. Det er akutt viktig å reise motstanden i mange land, og slik må vi se markeringene i Tyskland som et eksempel til etterfølgelse.

Referanse
Kundgebung in Hamburg: Der Interozeanische Korridor plündert und tötet arme Bauern und indigene Völker in Mexiko!