1

Aktiviteter den siste uka

Denne uka har Kampkomiteen hatt aktiviteter i solidaritet med fattigbønder og urfolk i Mexico, og markeringer mot strømprisene.

Trondheim: Markering mot høye strømpriser

Torsdag 16. februar deltok Kampkomiteen i Trondheim på ei markering arrangert av LO mot de høye strømprisene, med banner der det stod “Stopp kuttene – la kapitalistene betale for sin egen krise!”.

Det var appellanter fra ulike fagforeninger, Naturvernforbundet og Alternativ energikommisjon. Felles for appellantene var motstand mot markedsstyringa av strømprisen slik den har vært de siste drøyt tretti åra, og krav om politisk kontroll over energiprisene. Det ble pekt på at kraftbørsen Norpol kan avskaffes, at liberaliseringa av energipolitikken begynte lenge før ACER, at det er mulig å skille mellom nødvendig strømbruk og overforbruk og at de høye og uforutsigbare prisene rammer både privatpersoner, særlig de med dårlig økonomi, som eneforsørgere, industri og offentlig sektor. En appellant påpekte at offentlig sektor rammes blant annet ved at høye strømpriser tar penger fra mulige heltidsstillinger. Flere av appellantene trakk fram at flere av kraftutbyggingsprosjektene har eksport, eller prosjekter som kryptomining som mål. Noe som ikke gagner folket. En av appellantene omtalte også “Det grønne skiftet” som en markedsstrategi. Det ble også pekt på at strømstøtten slik den gis nå, der en får mer strømstøtte jo mer strøm en bruker, er gunstigst for folk med god økonomi, siden det gjerne er de som bruker mest strøm i utgangspunktet.

Kristiansand: Solidaritet med fattigbønder og urfolk i Mexico

Aktivister i Kristiansand har satt opp slagordet “Den inter-oseaniske korridoren plyndrer og dreper fattigbønder og urfolk i Mexico!”

Kampkomiteen skriver at den inter-oseaniske korridoren (Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, CIIT) har enorme negative konsekvenser for befolkninga, særlig for urfolk og fattigbønder som får landområdene sine ødelagt, for at storkapitalen skal kunne frakte varene sine lettere mellom Stillehavet og Atlanterhavet.

CIIT er et stort imperialistisk prosjekt der det legges hundrevis av kilometer med jernbanespor, og det bygges gigantiske vind- og industriparker som drives av utenlandske selskaper, med formål utbytting av den meksikanske befolkninga. og den meksikanske staten kriminaliserer samtidig folkets kamp for jorda og forsøker å omringe, isolere og ødelegge den folkelige bevegelsen, spesielt den antikapitalistiske venstresida.

Prosjektet og statens krig mot folket møter stor motstand, og i forbindelse med at den meksikanske presidenten Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tok imot USAs spesialutsending for klimaspørsmål, USAs ambassadør til Mexico og andre kongressmedlemmer og forretningsmenn på besøk for å overvåke fremskrittet av CIIT 21. mars, har det vært mange protester og solidaritetsaksjoner i Mexico og internasjonalt.

Det ble også satt opp plakater i Kristiansand med teksten “Stopp terroren mot folket i Mexico! Stopp terroren mot fattigbøndene i Brasil! Leve Corriente del Pueblo Sol Rojo! Leve Liga dos Camponeses Pobres – LCP!”

Les også om Kampkomiteens solidaritetsaksjon i Oslo:

Trondheim: «Stopp strømeksporten!»

Torsdag 23. mars satte aktivister fra Kampkomiteen opp et banner med slagordet «Stopp strømeksporten!» på ei gangbru på Buran øst i Trondheim.

Referanser
Trondheim: Markering mot høye strømpriser
Kristiansand: Solidaritet med fattigbønder og urfolk i Mexico
Trondheim: «Stopp strømeksporten!»