1

Frankrike: Kampene fortsetter og løftes til nye høyder

Våre kamerater i svenske Uppror Media og franske Nouvelle Epoque har publisert bilder og videoer fra kampene som fortsetter og intensiveres i Frankrike.

Se bilder og videoer lenger ned i saken.

Frankrike er de siste ukene og månedene blitt rystet av streiker, demonstrasjoner og gatekamper. Universiteter er blitt okkupert samtidig som millioner har deltatt i de største protestene på lenge. Kampene kan ikke forstås isolert fra den folkelige protestbølgen som ble kalt «de gule vestene» i 2018-2019.

De franske myndighetene forsøkte å kvele protestene med noen av Europas strengeste «koronatiltak», blant annet ved portforbud på kveldene. Nå vokser de folkelige protestene fram på ny, som et resultat av president Macrons drakoniske innføring av en ny «pensjonsreform», hvor opptjeningstiden utvides fra 40 til 42 år.

Pensjonsreformen er en del av en all-europeisk kapitalistisk offensiv mot velferden til massene. Det gjennomføres store velferdskutt for å velte byrdene av krisa over på massene. Motstanden, protestene og opptøyene er uttrykk for at massene ikke finner seg i disse kuttene. Kampene i Frankrike er en inspirasjon for massene over hele Europa, og alle revolusjonære bør spre dette eksemplet og vise sin solidaritet med de kjempende massene og den revolusjonære bevegelsen i Frankrike.

Videre viser behandlingen av pensjonsreformen hvilken forråtnelse det demo-liberale borgerlige demokratiet er inne i. Presidenten har utnyttet en unntakslov i den franske grunnloven, paragraf 3 i artikkel 49, og innført en ny pensjonslov uten avstemning i parlamentet. Som følge av de massive protestene og de interne motsigelsene i det franske borgerskapet, har opposisjonen mot regjeringen, både fra høyre og venstre i parlamentet, ytret seg sterkt mot reformen. President Macron har ved å utnytte 49-3 kunnet hoppe over hele avstemningen.

Atter videre blottlegges igjen brutaliteten til den borgerlige staten generelt, og den franske republikken spesielt. Proletariatet og massene i Frankrike har en lang og stolt tradisjon for kamp og motstand, for opprør og revolusjon. Den reaksjonære staten har en like lang tradisjon for å slå ned på disse med kontrarevolusjonær vold. I dag er undertrykkinga organisert i en rekke forskjellige politimyndigheter og paramilitære sikkerhetsstyrker, som er spesialisert innen antifolkelig vold. De har skadd tusenvis av demonstranter, og våre kamerater i tyske Dem Volke dienen har skrevet om et tilfelle hvor sikkerhetsstyrkenes granater har sendt en demonstrant i koma.

På den andre siden har massene slått hardt mot politiet, politikerne og representanter for den franske staten. Kontorer er blitt angrepet og ødelagt. Barrikader er bygget i gatene. Rådhuset i Bordeaux er satt i flammer.

Den revolusjonære bevegelsen kjemper midt blant massene. Den røde fanen med hammer og sigd løftes i fronten i mange av protestene. Maoistisk graffiti dukker opp overalt: «Leve kommunismen!», «Det er rett å gjøre opprør!», «Klasse mot klasse!», «Støtt de skadde i St-Soline! Vi glemmer aldri, vi tilgir aldri!», «Nei til reformen! Ned med sjefene!» og så videre. Bannere og flagg fra franske revolusjonære organisasjoner som Revolusjonær Ungdom (JR), Folkets kvinnekomité (CFP), Kampkomiteen i Lyon og så videre, er å se i protester mange steder i landet.

Norske revolusjonære hilser den revolusjonære bevegelsen i Frankrike og de heltemodige massene som kjemper i gatene, og ønsker solidaritet med de kjempende velkommen.

Saint-Etienne

Revolusjonære i fronten i kampene.
«Leve kommunismen!»
«49-3 knebler folket!» 
«Kampen er klasse mot klasse»
«Kvinner organiser dere mot sjefene! La oss slå tilbake!»
«Avanser uten å skjelve! Det er rett å gjøre opprør!»  

Lyon

«Leve LCP!!!» (Fattigbøndenes forbund i Brasil)  
«La oss gjøre opprør!»
Graffiti til støtte for streiken i Tyskland og mot imperialismen.
«Støtt de skadde i St-Soline! Vi glemmer aldri, vi tilgir aldri!» 
«Fra inflasjonens gule vest til revolusjonens røde fane!»
«Nei til reformen! Ned med sjefene!»
«Vi fortsetter å komme tilbake helt til reformen trekkes tilbake!»   

Grenoble

Toulouse

Paris – Ile de France

Les mer:

Referanser
Kampen fortsätter och når nya höjder i Frankrike
Förtryckarna darrar i Frankrike
French Constitution: How does Article 49.3 allow a bill to be passed without a vote?
Frankreich: Polizei schießt mit Granaten Demonstranten ins Koma
Grandes révoltes en France – Nouvelle Époque