1

Rekordhøy militær pengebruk

Den samlede globale statlige pengebruken på militære formål nådde i fjor rekordhøye 2240 milliarder dollar. Det fremkommer av en nylig publisert rapport fra den svenske tenketanken Stockholms internasjonale fredsforskningsinstitutt, Sipri.

Det tilsvarer 23 695 milliarder norske kroner etter 2023-kurs, og ifølge Sipri utgjør pengebruken en realøkning på 3,7 prosent sammenlignet med 2021, det vil si etter at det har blitt korrigert for inflasjon.

Sipri presiserer at dette ikke er penger brukt kun på våpen, slik enkelte borgerlige medier har skrevet, men den samlede globale, statlige pengebruken på militære formål som sådan, og hvor kjøp av våpen kun utgjør en andel av denne pengebruken.

Tenketanken hevder videre at Russlands invasjon av Ukraina har vært en «betydelig pådriver» bak økningen. Dette synes imidlertid som en nokså dårlig forklaring, da deres egne tall viser en stabilt økende trend som går helt tilbake til midten av 1990-tallet.

Den globale statlige pengebruken på militære formål siden 1988. Tall og grafikk fra sipri.org.

Realiteten er at vi lever innenfor et kapitalistisk økonomisk system som befinner seg på sitt siste og døende stadium, imperialismen, og at den herskende klassen, borgerskapet, i mindre og mindre grad er i stand til å herske på den samme måten som den tidligere har gjort.

Dette er den politisk-økonomiske og virkelige pådriveren for den stadig økende militariseringen. Alle progressive og revolusjonært innstilte folk må kaste enhver illusjon om at det skulle finnes en fredelig og ikke-voldelig vei ut av denne elendigheten.

Referanser:
World military expenditure reaches new record high as European spending surges (sipri.org)
Trends in world military spending, 2022 (sipri.org)