chanting-demo

Kulturell protest mot vold mot kvinner

Undertrykkelsen av kvinner kan bare bekjempes ved å organisere kvinner i den revolusjonære bevegelsen, for direkte å konfrontere fiendene til arbeidende kvinner og arbeide for fullstendig ødeleggelse av USAs imperialisme og den borgerlige staten.

Irland

Aksjoner i Irland

De siste dagene har kamerater fra Irland deltatt i flere aksjoner, og spesielt den antifascistiske motdemonstrasjonen sist lørdag. I forkant hadde de en mobiliseringskampanje der de hang opp plakater, det ble utført aksjoner til minne om de fire Castletown-martyrene, det ble publisert en uttalelse på formann Gonzalos fødselsdag, og det ble publisert en podkast om den nåværende situasjonen i Irland.

Stalin bilde

En hyllest til kamerat Josef Stalin

I historien til den kommunistiske bevegelsen skaper få personligheter så stadige og grundige avgrensninger som Josef Stalin. Bare ved å nevne navnet hans, skiller man klinten fra hveten og falske kommunister fra ekte kommunister. Få har noen gang nådd så praktfulle høyder. Kamerat Stalin er korrekt ansett som en av de største lærerne i marxismen. Han beundres sammen med Marx, Engels, Lenin og Mao med gode grunner. Noen avtrykk kan ikke vaskes vekk, og for maoismen er det ikke annerledes. Vi har fortsatt de i våre rekker som vil nedvurdere kamerat Stalin, som tar sekundære aspekter av hans feil i den dialektiske materialismen og gjør det til en hovedfaktor. Disse typer folk skyter seg sjøl i foten og ser dumme ut når de halter ut av historien.

Erna_Solberg_(bilde_01)

Kutter i brille-støtte til barn

Dette føyer seg inn i en lang rekke angrep på velferd i staten. Det viser at staten ikke bryr seg om folkets velferd. Tross at det allerede peker mot at folk blir fattigere går staten til angrep med kutt i velferd, kutt i arbeidsløses og sykes rettigheter, økte bompenger og mer. Det viser klart at den gamle staten ikke lenger kan gi folk velferd

Enhetsgrunnlaget-1-artikkelbilde2

Historisk bok gis ut på norsk

Forlaget Røde Fane markerer 30-årsjubilieet for Den første kongressen til Perus Kommunistiske Parti med å gi ut partiets viktigste dokumenter på norsk. Partiets enhetsgrunnlag ble sanksjonert av kongressen som begynte i 1988 og hadde siste plenum i 1989, og den kommunistiske bevegelsen har markert dette jubileet i år.

signal-attachment-2019-05-02-175906

Nei, jorda går ikke under – framtida er lys!

I hat og frustrasjon mot kapitalismens ødeleggelser, kan man bli fristet til å spå jordas undergang for å mane til kamp og motstand. Men forestillingen om undergangen er ikke revolusjonær. Tvert om legitimerer den heller pasifisme og reformisme. Dessuten er den falsk og uvitenskapelig. Menneskeheten vandrer ikke mot undergangen. Vi marsjerer mot en lys framtid, til kommunismen!

pkp-maleri

Viktige merkedager

Vi har lagd en liste over merkedager som kan og bør brukes av den revolusjonære bevegelsen. Selvsagt gir det ikke mening å markere alle datoer på samme måte eller like ofte. Vi velger likevel å gjøre lista ganske lang, fordi merkedager kan markeres på ulike måter og de knyttes sammen med andre aktiviteter, planer og kampanjer.

Gonzalo

Uttalelse fra Perus Folkebevegelse

Enhver revolusjon vil i sin utviklingsprosess, på grunn av proletariatets kamp som ledende klasse, og framfor alt, i kampen til kommunistpartiet som representerer proletariatets ufravikelige klasseinteresser, skape en gruppe ledere og særlig én leder, som representerer og leder revolusjonen med anerkjent autoritet og innflytelse. Hos oss uttrykkes dette konkret, med historisk nødvendighet og av historiske årsaker, i formann Gonzalo, leder for partiet og revolusjonen.