akobo minerals

Norsk-svensk imperialisme i Etiopia

Det norske selskapet Abyssnia Resources Development planlegger å begynne utvinning av gull vest i Etiopia i løpet av perioden 2020-2021. Selskapet er heleid av svenske Akobo Minerals AB og prosjektet har en rekke norske og svenske investorer i ryggen.

aa1242dc-a26f-47b4-a8db-27b0b30bf6b2

Systemet, statsministeren og muslimhatet

Den unge fascisten som drepte sin søster før han forsøkte å begå et terrorangrep mot en moské i Bærum, hadde tidligere blitt angitt til politiet. Han hadde tilgang på våpen, skapte bekymring blant medelever og var i politiets søkelys i en kort tid. Man kan spørre seg om hvordan overvåkingspolitiet hadde behandlet ham om det var ISIS han hadde vist stor fascinasjon for.

2e6003ca-bf3a-11e9-8f25-9b5536624008_image_hires_063057

Hong Kong og medias dobbeltstandard

Protestene i Hong Kong og Russland får en helt annen dekning i vestlig media, enn protestene vi har sett i Frankrike. Det er iøynefallende hvordan vestlig media viser sin dobbeltstandard så tydelig. Der protester i vestlige land fremstilles som kriminelle, fremstilles protester mot myndighetene i Russland og Kina som heroiske.

4000

Hvorfor må kapitalisme føre til krise?

Den borgerlige politiske økonomien gir ikke et vitenskapelig svar på hvor resesjon og økonomiske kriser kommer fra. Den bare konstaterer at de finner sted og forsøker å finne forklaringen i overflata av økonomien, for eksempel ved å stemple krisene som “oljekrise”, “gjeldskrise” eller “finanskrise”. Bare marxismen har vært i stand til å avdekke kapitalismens økonomiske lover, og dermed også den grunnleggende årsaken til de sykliske krisene.

3833

Børsfall i dag kan varsle ny global krise

Oslo Børs har hatt sitt største børsfall i år, krona faller, og det er fall på børsene i USA, England og Asia. Samtidig går tysk økonomi tilbake. Det er tegn i økonomien som de siste femti årene har varslet resesjon. Står vi foran den neste store krisa i kapitalismen?

images

Hva sier loven og politiet om demonstrasjoner?

Politiet griper ofte inn overfor demonstrasjoner. I mange byer krever politi og kommune at man “søker” om å få holde en demonstrasjon. Og mange aktivister har opplevd hvordan de krever både det ene og det andre. Men hva sier loven og politiet selv om retten til å demonstrere?

1-850x550

Kamp mot muslimhat og sjåvinisme

Masseorganisasjonen Kampkomiteen har i sommer deltatt i mobilisering mot muslimhaterne i den lille fascistiske gruppen SIAN. Disse reiser rundt i landet for å piske opp hat mot muslimer. Protestene fortsetter i august og september, blant annet i Kristiansand og Oslo.

gustave dore - brewers 3

Klassekampens historie i bilder: Proletariatets fødsel

Utvidelsen av handel og manufaktur, utvikling innen vitenskap og teknologi, den moderne industriens konsentrasjon av produksjon i stadig større enheter, samt eksproprieringen av bøndenes jordområder, førte til framveksten av en ny eiende klasse – borgerskapet – og en ny arbeidende klasse – proletariatet.