Norges Surrealistiske Parti – en kort maoistisk analyse av den 50 år lange krisen i NKP