Sosialist og rasist? Et oppgjør med venstresjåvinismen