Til forsvar av formann Gonzalos liv, hev maoismens fane!