Hvorfor sosialistisk revolusjon er en forutsetning for kvinnefrigjøring