Fakta eller falske nyheter er ikke det viktigste spørsmålet