Formann Gonzalo om å studere «Valg, nei! Folkekrig, ja!»