1

Mao: Bombarder hovedkvarteret


Vi har hentet denne norske oversettelsen av Maos veggavis «Bomarder Hovedkvarteret» fra heftet «Kritiser og gjendriv Kinas Khrusjtsjov» utgitt av Folkerepublikken Kinas ambassade i 1968


BOMBARDER HOVEDKVARTERET

Min veggavis 

(5. august 1966)

MAO ZEDONG

Kinas første marxistisk-leninistiske veggavis og kommentators artikkel om den i RENMIN RIBAO (Folkets Dagblad) er i sannhet glimrende skrevet! Kamerater, vær vennlige og les dem igjen. Men i løpet av de siste femti dagers tid har noen ledende kamerater, fra sentralen og ned på det lokale plan, opptrådt helt motsatt. De har inntatt borgerskapets reaksjonære standpunkt, utøvd et borgerlig diktatur og slått ned den stormende bevegelsen i proletariatets store kulturrevolusjon. De har stilt kjensgjerningene på hodet og gjort svart til hvitt, de har omringet og undertrykt revolusjonære, de har kneblet meninger som er forskjellige fra deres egne, de har innført hvit terror og er meget tilfredse med seg selv. De har skrytt opp borgerskapets arroganse og nedvurdert proletariatets moral. Hvor giftig er ikke dette! Skulle en ikke bli lys våken når en betrakter dette i sammenheng med høyreavviket i 1962 og den feilaktige tendensen i 1964, som i formen var en «venstre»-tendens, men ifølge sitt innhold en høyretendens ?

Bombarder Hovedkvarteret på kinesisk fra en rødegardistpublikasjon i 1966