1

Palestina: “Normalisering” eller væpna kamp?

Illustrasjonsbilde: Soldater fra PFLP, 1969

De forente arabiske emiratene (UAE) har nå normalisert de diplomatiske forbindelsene med Israel. Samtidig fortsetter Israels folkemorderiske politikk overfor det palestinske folket. Hizbollah slår fast at den eneste veien til frigjøring av Palestina er fortsatt og utvida væpna kamp.

Emiratene spiller i dag en økonomisk, politisk og militær rolle i flere land i regionen. I Jemen har de dels i allianse med Saudi Arabia og dels i konflikt med dem, deltatt aktivt i “borgerkrigen”. Her støtter de den sørjemenske seperatistregjeringen som er en tredje pol i konflikten som hovedsakelig står mellom Houthi-bevegelsen og den Saudi(yankee)-støtta regjeringen. I Libya støtter emiratene Tubruk-regjeringen, som med Russlands støtte slåss mot den tyrkisk(yankee)-støtta Tripoli-regjeringen.

De bryter nå ut av den vanlige holdningen blant arabiske land, nemlig den som offisielt står mot Israel – men som i praksis som regel betyr kompromisser med både Israel og USA – og går i tospann med sioniststaten. Dette har vakt forargelse blant i det palestinske folket, og garantert også blant de arabiske folkemassene i hele regionen. Den libanesiske bevegelsen Hizbollah slår i offisielle uttalelser fast at bare den væpna kampen kan frigjøre Palestina.

Noen nærer kanskje illusjoner om at Palestina kan bli selvstendig gjennom diplomati, kompromisser og normaliseringer. De forstår ikke historiens lover. Folket vil ha selvstendighet og folket vil reise seg til kamp i bølge etter bølge, helt til det kan reise seg under kommunistisk ledelse og fullføre sin seierrike nasjonal-demokratiske revolusjon.

https://www.aljazeera.com/news/2020/08/world-reacted-uae-israel-normalising-diplomatic-ties-200813152921879.html