1

Politi suspenderes ikke mens de etterforskes for drap

Tirsdag ble en mann i 30-årene skutt og drept av politiet på Bolkesjø i Telemark. Spesialenheten etterforsker saken, men ingen av politibetjentene er blitt suspendert. 

Sør-Øst politidistrikt opplyser at de hadde fått melding om at mannen framsto som påvirka og truende overfor andre. Politiet avfyrte flere skudd og mannen døde på stedet. 

I ettertid fant politie skytevåpen på stedet. VG har snakka med et vitne som fortalte at “personen som ble skutt, var ikke truende for andre, men for seg selv. Han hadde det ikke bra”. VG har også snakka med kona til den drepte, og ho gir det samme bildet, han sleit psykisk, men ikke var truende mot andre.

På spørsmål fra avisa om noen av tjenestepersonene er tatt ut av tjeneste, svarer politimesteren at ikke det er noen grunn til det på det nåværende tidspunkt.

Politibetjentene har nok ingenting å frykte når de nå etterforskes av Spesialenheten og formelt har status som mistenkt. Det er sterke bånd mellom etatene og nesten alle sakene deres blir henlagt. En rapport fra 2008 viste at 94 prosent av anmeldte saker mot politiet henlegges.

Mer om Spesialenheten: 

Båndene mellom politiet og Spesialenheten for politisaker som skal etterforske politiet, er så tette at det ofte ikke er noe poeng å anmelde politifolk. De slipper unna uansett.

Alle dødsfallene har skjedd i forbindelse med pågripelser, i politiets varetekt, eller annen tjenesteutøvelse. Spesialenheten har «frikjent» samtlige politifolk.