1

Gangsterpoliti dømt i korrupsjonssak

Eirik Jensens anke til høyesterett ble denne uken blankt avvist. Den korrupte politimannen må dermed 21 år i fengsel for grov korrupsjon og narkotikasmugling under særdeles skjerpende omstendigheter.

Saken er interessant av flere årsaker, og avslører korrupsjon og kameraderi på et høyt nivå i Norge. Den smadrer illusjonen om at norsk politi er unikt og korrupsjonsfritt.

Tjen Folket Media har tidligere skrevet om saken her:

Einar Aas, Jensens tidligere sjef i seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt, snakker ut i et intervju med NRK om at de hadde mistanker til Jensen i 2009 og at det fantes rykter om ham så langt tilbake som i år 2000.

Aas legger ikke skjul på at det var vanskelig å rette søkelyset på en av sine egne:

“Det har vært en betent sak som var vanskelig å ta fatt i, nettopp fordi man kunne feile. Når det kommer den typen informasjon fra mange hold, så plikter man egentlig å ta fatt i det. Det ble gjort, og det fikk snøballen til å begynne å rulle.”

Varslene besto ifølge Aas av antydninger og beskyldninger:

“Det var rykter. Jeg tror i sum så må man erkjenne at man kan snu på ordtaket «Jeg tror det ikke før jeg ser det». Jeg tror man må si at man «ser det ikke før man tror det». Det var så utrolig, og det var så vanskelig. Det startet med en kontroversiell tjenesteutøvelse, og det endte med de dommene som nå er fellende.”

Her ser man at politiet i det lengste vil utsette å «ta» en av sine egne, og at i Jensen-saken er det tydelig at de har agert raskt (når de først måtte) og slått hardt til for å unngå at etaten skal settes i (mer) forlegenhet.

De kan akseptere alle slags overgrep “i lovens navn”, men de kan ikke akseptere at politifolk havner på lønningslista til narkosmuglere. Dermed slår de knallhardt ned på dette når det avsløres. I grell kontrast til hvor lett de tar på mord og vold, så lenge det skjer i tjeneste for staten. Eugene Obiora ble drept uten noen konsekvenser for morderne, mens Erik Jensen får lovens strengeste straff. Det viser hva som er viktig for denne staten, og hvem de ikke synes er viktige i det hele tatt.

På slutten av intervjuet spør NRK:

“Tror du vi er helt ferdige med Jensen-saken?”

“Jeg tror veldig mange ønsker å glemme denne saken veldig fort. For å være litt direkte i språkbruken: Det er en ekkel, vemmelig sak for politiet. Jeg tror ikke den blir noen snakkis. På den annen side tror jeg den er viktig når det gjelder hva man ikke skal gjøre. Da er det viktig å dra ut noen punkter fra en evaluering, sier Aas.”

Det er ingen grunn til at politiet skal få lov til å glemme denne saken.