1

Aktiviteter den siste uka

Tjen Folket Media har fått tilsendt bilder av aktiviteter den siste uka. I Oslo er det satt opp grafitti til støtte for Filippinenes Kommunistiske Parti som feiret sin 52-årsdag den 26. desember 2020 og graffiti i anledningen Friedrich Engels’ 200-årsjubileum den 28. november 2020. I Lillesand har Kampkomiteen deltatt i en markering mot at kommunen ignorerer rasisme og mobbing på ungdomsskolen.

Oslo 

Tjen Folket Media har fått bilder av to malte slagord observert i Oslo. Begge i samme område og i nærhet av hverandre. Det første slagordet leser «LEVE CPP!», et slagord til støtte for Filippinenes Kommunistiske Parti(CPP). CPP feiret nettopp sitt 52-årsjubileum.

Det andre slagordet er «LEVE VERKET TIL MARX-ENGELS!», et av mange felles slagord som er spredd av kommunister i hele verden, i anledning feiringen av 200-årsjubileet for Friedrich Engels.

Lillesand

Kampkomiteen sto i spissen for ei markering i Lillesand 23. januar, mot at kommunen ignorerer og dysser ned rasisme og mobbing på ungdomsskolen.