1

Rudolf Nilsens dikt til NKP

Den kommunistiske arbeiderdikteren Rudolf Nilsen skrev og utga diktet Ridderslag som et dikt til Norges Kommunistiske Parti. Siden er det blitt tonesatt og også blitt noe modernisert språklig, slik at partiet vårt også har fått en sang.

Rudolf Nilsen var bare 28 år da han døde av tuberkulose, men rakk før dette å skrive den fremste revolusjonære arbeiderlyrikken. Formen på diktene har også gjort dem velegnet til sanger, som har sikret dem et evig liv i vår bevegelse.

Da NKP ble konstituert i 1923, etter splittelsen av Arbeiderpartiet, ble ikke bare Rudolf Nilsen med – han deltok i fremste rekke i gjenerobringen av ungdomsforbundets kontorer, han skrev som journalist i Norges Kommunistblad og han hedret partiet med blant annet det følgende diktet:

Ridderslag

Vi har en verden å vinne
og ikke en time å miste.
Så skulde vi famle i blinde
og spikre oss selv en kiste?

Husk, vi er folket som murer
et vern med den venstre hånden,
mens fienden ligger og lurer
og venter vi oppgir ånden.

Så skulde vår høire hånds verge
være en rusten klinge?
Nei, tro flytter ingen bjerge
og kan ikke seiren bringe.

Muren, vårt vern, er partiet.
Men sverdet er: Lenins lære!
Og er du til kampen viet
da skal du sverdet bære.

Framført som sang av Rødt Kor:
Tekst fra et sanghefte for NKP: