1

8. mars: SIAN-fascistene jaget igjen

Som en provokasjon mot den internasjonale arbeiderkvinnedagen gjennomførte fascistene i SIAN igjen en muslimfiendtlig markering. Vi har snakket med en aktivist fra Kampkomiteen som var blant de titalls antifascistene som kjempet med politiet for å få SIAN vekk, og lyktes etter knapt 20 minutter.

Aktivisten fra Kampkomiteen forteller at det var svært god kampånd blant alle slags antifascister og antirasister som var møtt opp. Fascistene organiserte gateteater hvor Lars Thorsen kledde seg i klær fra midtøsten og en fascist i burka opptrådte i lenker.

Markeringen fant sted i nærheten av Stortinget, og flere titalls folk samlet seg for å jage SIAN. Politiet var der med massivt oppbud, og med skjold og slag forsvarte de fascistene. Mange ble lagt i bakken og flere ble arrestert, da det ser ut som fascistene ble angrepet. Politiet forsøkte å arrestere flere, men det lyktes mengden i å frigjøre flere fra politiets hender. Flere mener også at Thorsen skal ha blitt slått.

Aktivisten vi snakket med var entusiastisk over samholdet og kampånden som ble vist, der de flere titalls antifascistene holdt sammen, dannet lenker og viste en sterk vilje til å kjempe, tross politiets mange angrep.

Oslo Mot Rasisme har skrevet en oppstemt og fornøyd oppsummering av dagen, som kan leses nederst i denne saken. Vi slutter oss til deres oppsummering og deres erklæring om en “god kampdag” til alle som kjemper mot fascisme og kvinneundertrykking.

Her barker motdemonstranter og SIAN sammen (Avisa Oslo)

Vi bemerker avslutningsvis at hetsen mot muslimer under dekke av å kritisere patriarkale skikker og fremstillingen av muslimske kvinner som ofre som trenger å reddes av vestlige stater, snur verden på hodet. De fremste fiendene av muslimske kvinner i verden er imperialismen, hovedsakelig USA-imperialismen, og de halvkoloniale og halvføydale forholdene som mange land i Afrika og Asia holdes nede i nettopp av imperialistene. Islamofobien kan ikke forstås isolert fra yankee-imperialismens herjinger og deres agenda og ambisjoner i Vest-Asia og Nord-Afrika.

USAs og Norges krig mot Afghanistan har drept hundretusenvis av kvinner og drevet atter hundretusener på flukt. Og USA og Norge samarbeider hele veien med korrupte patriarker som bidrar til å holde kvinner nede i lenker. Kort sagt er det absurd å appellere til vestlige stater om å bistå kvinnefrigjøring noe sted i verden. Veien til virkelig likestilling og frigjøring går gjennom å knuse imperialistene.              

Bilde: Lars Thorsen uten militæruniform for en gangs skyld.