1

Politiet mener unge jenter i bikini fører til vold

Bilde: Overbetjent Trommestad i Agder-politiet.

Politioverbetjent Torbjørn Trommestad blei mandag intervjua av Agderposten i en sak om festing blant mindreårige i Agder. Under intervjuet uttalte han at “unge jenter som drikker eller ruser seg til mer eller mindre bevisstløs tilstand kan føre til voldshandlinger når de går rundt i bikini”.

Uttalelsen har vakt sterke reaksjoner og mange innlegg, særlig fra feminister på Sørlandet. De er lei av politiets mannssjåvinisme, som kommer til uttrykk i at politiet henlegger de fleste voldtektssaker, ikke bryr seg med å sikre bevis i voldtektssaker, lar voldtektsutsatte vente i ukesvis før de tar imot forklaring, og at de da gjerne blir møtt med en nedlatende holdning, og at også innad er etaten prega av seksuell trakassering og kvinnefiendtlige holdninger. Alt dette viser at kvinner i dette samfunnet ikke kan stole på politiets hjelp. 

Nok.Agder, senter for seksuelle overgrep, har reagert og peker på at slike uttalelser virker anklagende og kan gjøre det vanskeligere for jenter å oppsøke hjelp etter overgrep av frykt for spørsmål om hvor mye de har drukket og hvordan de var kledd.

Politioverbetjenten, eller hans overordnede, har nok skjønt at ikke han burde sagt det i avisa, sjøl om han tenker det, og han har fått avisa til å endre sitatet. Ikke fordi han mener seg feilsitert, men fordi «sitatet var noe unøyaktig» og han heller vil ha det formulert annerledes. Han sier han hadde lest korrektur av saken før trykk, men ikke grundig nok. Agderposten har redigert sitatet flere ganger. 

I tillegg til at denne saken er et av mange eksempel på politiets holdninger til kvinner, viser den også hvordan media forkaster sin angivelige samfunnsrolle for beskytte politiet. De lar politiet diktere sakene deres og endrer sitat fordi politioverbetjenten angrer uttalelsen sin. Glemt er Vær varsom-plakatens linje om å være «en fri og uavhengig presse» som “ikke [kan] gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene». Og glemt det ansvaret som gis gjennom Redaktør-plakaten om å “fremme fri informasjonsformidling, og en åpen, redelig og sannhetssøkende journalistikk”.

Til tross for at Trommestad har fått rikelig med anledning til å komme med mer korrekte uttalelser ser vi at han fremdeles har problemer med å plassere skylda der den hører hjemme. I den nye versjonen av sitatet i Agderposten står det at “politiet erfarer også at når unge jenter drikker for første gang så kan grenser viskes ut”. Og på spørsmål fra NRK om han ser at det er problematisk at det er jentene som ansvarliggjøres for at de opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, svarer han «Ja, det er slik at dette ansvaret ligger absolutt hos guttene så vel som jentene.» Han mener altså fremdeles at minst like mye av skylda ligger hos jentene.

Dette avdekker igjen hvordan patriarkatet ikke bare bygger på vold mot kvinner, men at de også klandres for volden som begås mot dem. Kamp for virkelig likestilling må dermed ikke basere seg på staten eller reformer av denne, men kan bare erobres gjennom at kvinner organiserer seg og kjemper mot hele systemet.