1

Aktiviteter de siste ukene

Bilde: Slagord til forsvar av formann Gonzalo avbildet i Stavanger.

Tjen Folket Media har den siste uka fått tilsendt bilder og rapporter om valgboikott-aksjoner i Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Det har også blitt satt opp et slagord til forsvar for Formann Gonzalos liv i Stavanger. Og det er kommet inn bilder fra plakataksjoner for demonstrasjoner mot politivold og rasisme som holdes i flere byer tirsdag 7.9.

Rapportene ble mottatt av Tjen Folket Media mellom 22. august og 1. september.

Trondheim: Bannere for valgboikott

Tjen Folket Media har fått en rapport fra aktivister som satte opp banner med slagord mot valget i Trondheim. Et banner ble satt opp i bydelen Buran («boikott valget») og et på Saupstad («valg nei, revolusjon ja»). Begge områdene er i nabolag med mange proletarer.

Bergen: Plakater for valgboikott

Tjen Folket Media har fått en rapport per e-post, med bilder av plakater satt opp i Bergen. Plakatene er underskrevet Rød Front, med slagord for valgboikott og revolusjon.

Oslo: Plakater for valgboikott på Rødtvet

Tjen Folket Media har mottatt en melding med bilder av plakater som er observert på Rødtvet. Informanten skriver: “I nabolaget Rødtvet i Groruddalen er det satt opp plakater for valgboikott og revolusjon, undertegnet Rød Front.”

Oslo: Banner for valgboikott på Grorud

Tjen Folket Media har mottatt bilder av et banner som er hengt opp på Grorud i Groruddalen, ved et trafikknutepunkt med mye trafikk. Slagordet “Boikott valget!” prydet banneret, samt en hammer og sigd.

Oslo: Plakater på Kalbakken

TFM har mottatt rapport og bilder fra en plakataksjon på Kalbakken i Groruddalen, hvor det er satt opp Rød Front-plakater mot valget.

Oslo: Graffiti på Rødtvet

Revolusjonære aktivister har sendt beskjed om graffiti på Rødtvet, som TFM har dokumentert med bilder. Slagordet «Valg, nei! Revolusjon, ja!» er malt på t-banestoppet Rødtvet i Groruddalen.

Stavanger: Graffiti i flere bydeler

Det har blitt malt slagord i Stavanger flere steder i Stavanger. Det har blitt malt to slagord for valgboikott på Storhaug under Bybrua. På Hillevåg har det blitt malt et slagord for valgboikott i en gangtunnel. På Tjensvollstorget har det blitt malt et slagord for valgboikott og et annet sted på Tjensvoll har det blitt malt slagord for Formann Gonzalos liv og helse.

Kristiansand: Plakater for valgboikott

Tjen Folket Media har mottatt bilder av plakater for valgboikott som er satt opp i Kristiansand.

Bergen: Plakater for demonstrasjon mot rasistisk politidrap

Aktivister i Bergen har hengt opp mobiliseringsplakater for en demonstrasjon mot rasistiske politidrap og som krever rettferdighet for Eugene Obiora som ble drept av politibetjent Trond Volden i Trondheim for 15 år siden. Plakatene har blitt hengt opp på Møhlenpris, Nygårdshøyden, Marken og Bryggen.

På plakaten står det at demonstrasjonen holdes på Øvre Vågsallmenningen tirsdag 7. september klokken 18.00.

Kristiansand: Plakater for demonstrasjon mot rasistisk politidrap. 

I Kristiansand skal det også holdes demonstrasjon tirsdag 7. september. Det er en markering for Obiora som ble drept av politiet i Trondheim på denne dagen for 15 år siden, og det er også en markering for Mirza Osmanovic som ble drept av politiet i Sarpsborg forrige helg. Aktivister har hengt opp mobiliseringsplakater i Kristiansand og Vennesla.

På plakaten står det at demonstrasjonen holdes på Øvre torv tirsdag 7. september klokken 17.00.

Også i Trondheim og Oslo er det mobilisert til demonstrasjoner 7. september. I Trondheim er det oppmøte på torget kl. 18, og i Oslo er det oppmøte ved Grønland politistasjon kl.18.