1

Aksjoner og markeringer i 2021

I løpet av 2021 er det utført en rekke aktiviteter fra revolusjonære i Norge, og vi publiserer her en samling av rapporter fra disse. Denne samlingsrapporten består i hovedsak av bilder sendt inn av lesere, revolusjonære aktivister og av rapporter fra Kampkomiteens nettside. Vi ønsker med dette alle våre lesere et godt nytt år, og håper bildene vil inspirerer til enda mer aktivitet i 2022!

Vi presiserer innledningsvis at mange av aktivitetene er resultat av samarbeid, hvor en rekke krefter har bidratt. Ingen enkelt organisasjon eller noe enkelt miljø kan eller vil ta æren for alt som inngår i denne rapporten. Tjen Folket Media hilser alle revolusjonære aktivister, vi hilser alle organisasjoner, grupper og enkeltpersoner, som har bidratt til dette kampåret.

Januar

Lillesand

Kampkomiteen var med å arrangere ei markering mot at kommunen ignorerer rasisme og mobbing på ungdomsskolen.

Februar

Bergen

Veggmaling i bydelen Møhlenpris der det står “Kvinnekamp for kommunisme!” 

Kristiansand 

Kampkomiteen og andre organisasjoner markerte samefolkets dag 6. februar med tog, appeller, mat og kultur.

Bergen

Kampkomiteen holdt ei støttemarkering med appell og løpesedler for fattigbøndenes kamp i Brasil.

Trondheim

Kampkomiteen arrangerte sammen med andre ei markering mot regjeringas lovforslag om å gjøre portforbud mulig.

Tromsø

Klistremerker hengt opp i Tromsø for Kampkomiteen, Tjen Folket Media og for våre danske kamerater i Socialistisk Revolution.

Vestfold

Veggmalerier som uttrykker solidaritet og støtte til de fire kommunistpartiene som fører folkekrigene i verden i dag, og flere andre slagord.

Mars

Ørland

Kampkomiteen deltok i demonstrasjon mot utstasjonering av amerikanske bombefly på luftforsvarets base på Ørland i Trøndelag.

Propaganda for 8. mars

Trondheim

Stavanger

Bergen

Kristiansand

Lillesand

Vennesla

Oslo

Kampkomiteens 8. mars-markeringer 

Oslo

Bergen

Kristiansand

Trondheim

April

Aksjoner til støtte for LCP og fattigbøndene i Brasil

Oslo

“Kjemp og gjør motstand! Full støtte til fattigbøndene fra Manoel Ribeiro-leiren”

Kristiansand

Bergen

Stavanger

Mai

Kristiansand

Kampkomiteen deltok på ei markering til støtte for folket i Colombia og for retten til å demonstrere.

Propaganda for 1. mai

Oslo

Trondheim

Vennesla

Tromsø

Kristiansand

Lillesand

1. mai-markeringer

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Bergen

Tromsø

Propaganda utført 1. mai

Vi fikk inn bilder av langt over 150 flagg med hammer og sigd, samt graffiti, plakater og banner.

Drammen

Stavanger

Sandnes

Tromsø

Vennesla

Nordre Follo

Bergen

Stjørdal

Trondheim

Kristiansand

Oslo

Demonstrasjoner for Palestina

Kristiansand

Bergen

Oslo

Trondheim

Propaganda for folkekrigen i Peru

Graffiti i anledning initieringen av folkekrigen i Peru den 17.mai 1980. 

Stavanger

Trondheim

Kristiansand

Oslo

Juni

Oslo

Veggmaleri for LCP

Propaganda for heltemotets dag 19. juni

Trondheim

Gudbrandsdalen

Juli

Kristiansand

Graffiti med oppfordring om å boikotte valget.

Kristiansand

Plakater for de fire politiske fangene fra Manoel Ribeiro-leiren.

Kampkomiteen demonstrerer tre dager på rad mot Alliansen og SIAN i Trøndelag

Trondheim

Trondheim

Stjørdal

Bergen

Aktivister fra Kampkomiteen deltar på BLM-markering i Bergen.

August

Oslo

Solidaritetsmarkering for det kurdiske folket.

Veggmaling til forsvar av formann Gonzalo

Bergen

Oslo

Kampkomiteen demonsterer mot SIAN

Oslo

Stavanger

Kristiansand

Oslo

Aksjoner for valgboikott

Bergen

Oslo

Kristiansand

Trondheim

September

Bergen

Kampkomiteen på demonstrasjon mot SIAN.

Stavanger

 Graffiti til forsvar av formann Gonzalo.

Kristiansand

Kampkomiteen arrangerer sammen med andre organisasjoner markering til minne om ofrene for militærkuppet og diktaturet i Chile 11. september.

Aksjoner for valgboikott

Trondheim

Bergen

Kristiansand

Stavanger

Oslo

Vennesla

Aksjoner mot politivold og rasisme

Bergen

Kristiansand

Trondheim

Oslo

Vennesla

Oktober

Oslo

Markering av urfolks kampdag og 54 år siden drapet på Che Guevara.

Kristiansand

Plakater for studiesirkel.

Oslo

Kampkomiteen demonstrerer mot SIAN.

Aksjoner til ære for formann Gonzalo

Oslo

Vennesla

Trondheim

Kristiansand

Slagord til støtte for CPI (Maoist)

Trondheim

Kristiansand

Bannere for folkekrigen i Peru

Trondheim

Oslo

November

Oslo

Kampkomiteen deltar på demonstrasjon for frihet til chilenske politiske fanger og mot militarisering av mapuche-territorier.

Bergen

Slagord for formann Gonzalo og maoismen.

Propaganda i anledning Friedrich Engels fødselsdag 28. november.

Trondheim

Kristiansand 

Aktiviteter i anledning Norges Kommunistiske Partis 98-årsdag.

Trondheim

Oslo

Kristiansand

Kampanje mot Prahaar-3, til støtte for folkekrigen i India.

Oslo

Bergen

Trondheim

Stavanger

Kristiansand

Kampkomiteen viser solidaritet med fattigbøndenes kamp i Brasil

Bergen

Kristiansand

Markeringer 25. november – dagen mot vold mot kvinner

Oslo

Bergen

Trondheim

Kristiansand

Desember

Kristiansand

Kampkomiteen arrangerte hiphop-konsert sammen med andre antirasister.

Aktiviteter for formann Gonzalos fødselsdag og stiftelsesdagen for Folkets Frigjøringshær (EPL) i Peru. 

Oslo

Trondheim

Kristiansand

Propaganda i forbindelse med formann Maos fødselsdag og 53-årsdagen til Filippinenes Kommunistiske Parti

Trondheim

Stavanger

Kristiansand

Oslo

Bergen

Les også: