1

Canada: Represjon mot lastebil-protester

Myndighetene bruker nå en unntakslov fra 1970-tallet til å slå hardt ned på lastebil-protestene i den canadiske hovedstaden Ottawa. To ledere er pågrepet, og øvrige demonstranter trues med arrestasjoner, etter tre uker med protester mot inngripende tiltak som rammer bevegelsesfriheten og arbeidernes rettigheter.

Politiet krever at lastebilsjåførene, som inntok Ottawa for tre uker sida, skal forlate sentrum av byen. Per i dag står det 400 kjøretøy der, og disse er blitt brukt tidligere til å blokkere veier og lignende. Protestene ble utløst av at Canada innførte som krav at lastebilsjåfører som krysser grensa mellom USA og Canada må være vaksinert.

Bilde: En av protestenes ledere arresteres.

De lokale myndighetene forbød først tuting og så ble det forbudt å gi forsyninger til demonstrantene(!). Kravene fra demonstrantene har vokst til å omfatte krav om å fjerne alle koronarestriksjonene, blant annet fordi alle som vil vaksineres nå stort sett er vaksinert. Demonstranter påpeker at myndighetene hele tiden har sagt at når folk er vaksinert kan man leve som normalt igjen, før man plutselig begynte å snakke om “den nye normalen”, hvor innskrenkninger i friheter og rettigheter fortsetter uansett.

Unntaksloven som er tatt i bruk mot de fredelige demonstrantene, uten at det har vært noen voldelige sammenstøt, har ikke vært brukt siden 1970. Den er utformet slik at den gir myndighetene friere hender i “krisetider”. Dermed har de en form for lovhjemmel til å arrestere demonstranter og ledere, beslaglegge kjøretøy og fryse bankkonti som er brukt til innsamlinger til protestene.

Alle revolusjonære bør merke seg disse tiltakene, som iverksettes nå i et land som hele tiden fremstilles som svært demokratisk og fredelig, og hvor statsminister Trudeau er behandlet som en helt for venstreliberale og sosialdemokrater i vesten. Demonstranter sier de nekter å la seg skremme, og flere uttaler til mediene at protestene vil fortsette.

Referanser

Ledere for lastebil-protestene arrestert i Canada – NRK Urix

Canadian police begin arresting leaders of Ottawa ‘Freedom Convoy’ protest • FRANCE 24 English