1

Mulighet for flere streiker i april og mai

Bilde: Politisk streik i 2015 mot bemanningsbransjen.

Det vil føres forhandlinger i vår som kan føre til flere arbeidslivskonflikter og streiker i april-mai. Situasjonen er urolig og det er forventet at forhandlingene vil bli vanskelige, og at det blir enda vanskeligere å blidgjøre grunnplanet i fagbevegelsen.

I vår er det hovedoppgjør, det vil si at fagforeningene forhandler om lønn og andre rettigheter med arbeidsgiverne. Det er knyttet stor spenning til årets oppgjør, på grunn av krise, krig og eskalerende prisvekst. Særlig får krigen nå ansvaret for at prisveksten vil bli enda større.

Kapitalistene varsler at den usikre situasjonen gjør at de ikke kan gå med på dyre lønnsøkninger. Arbeidsfolk forventer merkbare lønnsøkninger, for å kompensere for den voldsomme prisveksten på strøm, drivstoff, mat og huslån. Dermed ligger det an til konflikter og kanskje streiker, selv om vi kan forvente at fagforeningslederne sviker sine medlemmer igjen.

UNIO, som organiserer lærere og andre utdanna funksjonærer, samt Fagforbundet som er den største fagforeninga i offentlig sektor, har vært involvert i mange streiker de siste årene. Dette er bransjer å følge med på, men ikke de eneste.

Fri Fagbevegelse, et organ for LO, har publisert det de kaller de viktigste datoene i forhandlingene. Noen av disse er som følger:

Fellesforbundet

Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor, og organiserer særlig mange i industrien og byggebransjen.

9. mars: Forhandlingsstart for tariffoppgjøret for industrien mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

1. april: Hvis partene ikke blir enige i forhandlingene, vil oppgjøret gå til mekling. Den ledes av riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

EL og IT Forbundet

26.–28. april: Forhandlinger mellom EL og IT Forbundet og arbeidsgiverforeningen Nelfo om Landsoverenskomsten for Elektrofag (LOK). Den gjelder for 18.000 arbeidstakere og er den største avtalen innen EL og IT.

KS-oppgjøret (Kommunene unntatt Oslo)

6. april: Forhandlingsstart. Forbundene i LO Kommune starter forhandlinger med arbeidsgiverne i KS om lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene.

Oppgjøret i staten

20. april: Forhandlingsstart. Partene er hovedorganisasjonen til ansatte i staten, LO Stat, og arbeidsgiverne i staten, representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Frist: 30. april klokka 24.00

Altså er det mars og april hvor de fleste forhandlingene vil finne sted, og hvor det kan bryte ut streiker som kan fortsette utover våren og eventuelt frem mot sommeren.

Referanser
Krigen i Ukraina driver prisene opp – vil påvirke vårens lønnsoppgjør | FriFagbevegelse
Lønnsoppgjøret forklart: Slik bestemmes den nye lønna di | FriFagbevegelse
Når får jeg ny lønn? Dette er de viktigste datoene | FriFagbevegelse
Hvem streiket mest? Hva var den lengste streiken? Her er de største konfliktene i 2021 | FriFagbevegelse.no