1

Peru: Leve 42-årsjubileet for folkekrigen

Perus Folkebevegelse (MPP) er en organisme som er generert for Perus Kommunistiske Partis utenlandsarbeid. Den 17. mai publiserte Communist International en uttalelse fra MPP i anledning 42-årsjubileet for initieringen av folkekrigen i Peru.

MPP skriver at de denne 17. mai feirer jubileet fulle av entusiasme og med den revolusjonære optimismen på topp. 17. mai 1980 kalles Initieringen av den væpna kampen (ILA 80) av Perus Kommunistiske Parti (PCP). Folkekrigen pågår den dag i dag, og er den formen som den peruanske revolusjonen tar.

Formann Gonzalo, som den 11. september i 2021 feigt ble myrdet av den peruanske reaksjonen, i samarbeid med USA-imperialismens CIA og den forræderske høyreopportunistiske linja (ROL), er den anerkjente anføreren av partiet og revolusjonen i Peru. MPP stadfester at han ga sitt liv for partiet og revolusjonen, i den høyeste skinnende skyttergrava i folkekrigen.

Kameratene i MPP skriver at hans heltemodige eksempel viser støpningen til en stor kommunistisk leder, den største marxist-leninist-maoisten i vår tid, lærer for kommunister, fortsetteren til Marx, Lenin og formann Mao, senteret for partiets forening og garantist for seieren som leder til kommunismen. Han har lært oss, skriver MPP, at vi alltid må bære livet på fingertuppene.

Formann Gonzalo har beseiret planene til imperialismen, reaksjonen og revisjonismen. Han har vunnet en stor politisk, militær og moralsk seier for partiet og folkekrigen. Reaksjonen forsøkte å presentere ham som en kapitulasjonist og revisjonist, som en renegat og som rottene i ROL sin leder, og disse forsøkte å revidere Gonzalos tenkning fundamentalt. De forkastet Den første kongressen (1988), ideologien, programmet og den politiske generallinja, hvis senter er militærlinja. På sin side sto formann Gonzalo imot, han trosset reaksjonen og kjempet hardt og selvoppofrende for den peruanske revolusjonen og for verdensrevolusjonen. Han beviste at folkekrigen i Peru aldri stoppet i et eneste sekund, og dette er et bevis for folkekrigens uovervinnelighet.

I dag skriver kameratene, går den gamle peruanske staten gjennom den verste krisa si på 200 år. Massene kjemper og fordømmer og avviser den reaksjonære Castillo-regjeringa som ledes av opportunismen. Massene trenger folkekrigen og de krever lederskap fra PCP. Ved denne anledning stadfester MPP sine hilsener og sine løfter, sin fullstendige og uforbeholdne underordning under den allmektige ideologien marxismen-leninismen-maoismen, Gonzalos tenkning, hovedsakelig Gonzalos tenkning, til den heroiske kjempen Perus Kommunistiske Parti, til hele dets system for ledelse, til alle møtene og dokumentene, til den første kongressen, til det historiske tredje plenumet til sentralkomiteen og til den store talen holdt av lederskapet, og som skinner sterkt og trossig foran verden, som et våpen for kamp og som kaller oss til å fortsette i våre oppgaver som det vi er: kommunister i formasjon.

MPP stadfester sin forpliktelse til å gi sine liv for å forsvare formann Gonzalos lederskap og hans allmektige Gonzalos tenkning, i tjeneste for å fullføre oppgaven med generell reorganisering av partiet. Kameratene erklærer også: «Ned med den russiske imperialismens angrepskrig mot Ukraina! Ned med USA-imperialismen, hovedfienden til verdens folk! Folkekrig til kommunismen!»

Vi oppfordrer våre lesere til å lese hele uttalelsen hos Communist International.

Referanse

MPP – LONG LIVE THE 42ND ANNIVERSARY OF THE PEOPLE’S WAR! – Communist International