Browsing Tag

Folkekrigen i Peru

PKP kvinner marsjerer

Kvinner på de høyeste nivåene

Kvinnelige kadre var i sentrum av Perus Kommunistiske Parti (PKP) og utgjorde en majoritet av partiets sentralkomité under folkekrigens høydepunkt. For å fortsette denne store tradisjonen så må det gjøres opprør mot mannssjåvinisme i kommunistiske partier i dag, slik at kvinner kan stige til toppen som soldater og politikere. For å sette lys på hvilke fordeler kvinner på de høyeste nivåene gir til partiet, må vi beskrive noen av de særegne hindrene for å utvikle kvinnelige kadre og undersøke metoder for komme over disse hindrene. “Partiet” referer til kommunistpartiet eller arbeidet for å gjenreise partiet i de landene de ikke finnes. “Kommunist” og “kader” er synonymer – de betyr det samme, og kvinnelige kadre (ikke alle kvinnelige medlemmer av masseorganisasjoner) er temaet.

pkp-maleri

Den demokratiske revolusjonen, av Perus Kommunistiske Parti

Denne teksten er del av den politiske generallinjen til Perus Kommunistiske Parti som består av fem dokumenter:
1. Militærlinjen
2. Masselinjen
3. Internasjonal linje
4. Linjen for den nydemokratiske revolusjonen
5. Linjen for å bygge opp revolusjonens tre verktøy
Dette er noen av PKPs viktigste dokumenter, sammen med Grunnleggende dokumenter som består av «Om marxismen-leninismen-maoismen», «Om Gonzalos tenkning» og «Program og vedtekter».

598d0f5dc09f0-2

Den 12. september ble Gonzalo arrestert

Den 12. september 1992 ble formann Gonzalo arrestert av den gamle peruanske statens væpna styrker. Han hadde da ledet Perus Kommunistiske Parti gjennom hittil 12 år med folkekrig. Gonzalo lever fortsatt, selv om han siden 1992 har sittet i fiendens fangehull. Den 12. september kan fengslingen best markeres, ved å løfte fram hans bidrag til maoismen.

pkp-folkekrig-aksjon-maleri2

Militærlinjen, av Perus kommunistiske parti

PKP skriver i Om Gonzalos tenkning: «Vi må studere Gonzalo tenkning i den historiske konteksten der den oppsto. Vi må undersøke det ideologiske grunnlaget den er oppstått fra. Vi må forklare innholdet, som utdypes grundigere i den politiske generallinjen, der militærlinjen utgjør kjerna.»
Militærlinja har altså en særskilt plass som kjerna i den politiske generallinja til Perus Kommunistiske Parti.

Masselinjen

Masselinjen, av Perus Kommunistiske Parti

Ved å opprettholde, forsvare og tillempe marxisme-leninisme-maoismen, har formann Gonzalo etablert partiets masselinje. Han begynner med å stille seg bak den proletariske oppfatningen som vi må ha for å bedømme problemet med massene. Han forklarer den politiske rollen massene spiller i kampen for makt gjennom folkekrigens vei, og at kampen for dagskrav må tjene dette målet. Han skisserer hvilke av massene vi bør gå til, hovedsakelig massene på bunnen av samfunnet, arbeiderne og fattigbøndene og de mange kampfrontene i henhold til deres særegne krav og klagemål. Vi må bruke den eneste marxistiske taktikken om å gå til de dypeste massene, utdanne dem i revolusjonær vold og i kampen mot opportunisme. Han understreker at massearbeidet til partiet som leder folkekrigen gjennomføres gjennom folkehæren, og han indikerer viktigheten til de skapte organisasjonene, som en av formene for organisering av massene. Vi må utføre massearbeid gjennom og for folkekrigen.

3474379_2048_1152

Om Gonzalos tenkning

Teksten er fra Perus Kommunistiske Partis Grunnleggende dokumenter som består av Om marxismen-leninismen-maoismen, Om Gonzalos tenkning og Program og vedtekter. Dette er, sammen med den politiske generallinjen, partiets viktigste dokumenter. Den politiske generallinjen består av fem dokumenter:
1. Militærlinjen
2. Masselinjen
3. Internasjonal linje
4. Linjen for den nydemokratiske revolusjonen
5. Linjen for å bygge opp revolusjonens tre verktøy

ungdom med PKP dokumenter

Program og statutter

Teksten er fra Perus Kommunistiske Partis Grunnleggende dokumenter som består av Om marxismen-leninismen-maoismen, Om Gonzalos tenkning og Program og vedtekter. Dette er, sammen med den politiske generallinjen, partiets viktigste dokumenter. Den politiske generallinjen består av fem dokumenter:
1. Militærlinjen
2. Masselinjen
3. Internasjonal linje
4. Linjen for den nydemokratiske revolusjonen
5. Linjen for å bygge opp revolusjonens tre verktøy

gonzalonyeretid-artikkelbilde

Har du hørt om formann Gonzalo?

Siden 1992 har kommunistlederen formann Gonzalo sittet fengslet og isolert i Peru. Etter 10 år med folkekrig klarte den peruanske staten å finne og arrestere store deler av ledelsen i Perus Kommunistiske Parti (PKP). Folkekrigen startet 3. desember i 1982.