Browsing Tag

Nazisme

nmr_splittring-1000x622

Splittelse blant nazistene

Samtidig må det understrekes at dette ikke er noen ideologisk splittelse. Det er kun snakk om metoder, taktikk og hvem som skal bestemme. Fascismen er i sitt vesen eklektisk og opportunistisk. Det sier seg derfor ikke selv hvordan de to gruppene vil utvikles.

RiotCov.jpg.1200x400_q85_crop

En reaksjonær knipetang strammes til

Formann Gonzalo er vår tids største maoist. Hans analyse er at det borgerlige liberale demokratiet og parlamentarismen blir underminert i vår epoke. Borgerlig parlamentarisme og liberale rettigheter som ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfrihet var i sin tid tett forbundet med de borgerlige revolusjonene og opplysningstidens idealer. Slik sett marsjerte disse fram sammen med borgerskapet og den første fasen av kapitalismen, på 1700- og 1800-tallet.

4573-770

Bokomtale: «En fortiet historie»

I desember kom boka “En fortiet historie – Tjemsland-gruppa og kommunistisk motstand i Stavanger 1940-1945” ut. Den er skrevet av Jan Magne Arntsen og handler om den kommunistiske motstandsbevegelsen i Stavanger under okkupasjonen.

antifascist-red-guards-austin-demonstrasjon

Gjør antifascisme til normalen

For revolusjonære i norge burde denne sommeren være en vekker. Forsvar av våre gater og torg mot fascismen, må være en svært høy prioritet. Og for kommunister må det skje parallelt med å bygge en sterk og militant kommunistisk bevegelse.

nazi-punch-again-richard spencer

Er det OK å slå nazister?

Personen som ble slått, Richard Spencer, har ikke bare indirekte gått inn for etnisk rensning, slik de fleste feigere fascister gjør. Han har åpent tatt til orde for en “fredelig etnisk rensning”