Browsing Tag

Stalin

Kirov

Sergej Kirov om Stalins store lederskap

Like før partiets 17. kongress holdt den flammende revolusjonstribun og avholdte partileder S. M. Kirov et foredrag i Leningrad om SSKP`s sentralkomites arbeid. I dette foredraget karakteriserte han den store organisator av arbeiderklassens sosialistiske seier på følgende måte

Stalin bilde

En hyllest til kamerat Josef Stalin

I historien til den kommunistiske bevegelsen skaper få personligheter så stadige og grundige avgrensninger som Josef Stalin. Bare ved å nevne navnet hans, skiller man klinten fra hveten og falske kommunister fra ekte kommunister. Få har noen gang nådd så praktfulle høyder. Kamerat Stalin er korrekt ansett som en av de største lærerne i marxismen. Han beundres sammen med Marx, Engels, Lenin og Mao med gode grunner. Noen avtrykk kan ikke vaskes vekk, og for maoismen er det ikke annerledes. Vi har fortsatt de i våre rekker som vil nedvurdere kamerat Stalin, som tar sekundære aspekter av hans feil i den dialektiske materialismen og gjør det til en hovedfaktor. Disse typer folk skyter seg sjøl i foten og ser dumme ut når de halter ut av historien.

HhkDPSB-tquLUPiYB770fgQlpvPNV6F3mTwC91Tp5_Vw

Stalin: Strategi og taktikk

Fra dette tema tar jeg seks spørsmål: a) strategi og taktikk som vitenskapen om ledelsen av proletariatets klassekamp; b) etappene i revolusjonen, og strategien; c) flo og ebbe i bevegelsen, og taktikken; d) den strategiske ledelse; e) den taktiske ledelse; f) reformisme og revolusjonisme.

stalin212

Om den store lederen Josef Stalin

Josef Stalin var i nesten tre tiår den fremste lederen for Sovjetunionens Kommunistiske Parti, for Sovjetunionen og for den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Rutinemessig blir han svertet på det groveste i borgerlig media.