Browsing Tag

Stalin

HhkDPSB-tquLUPiYB770fgQlpvPNV6F3mTwC91Tp5_Vw

Stalin: Strategi og taktikk

Fra dette tema tar jeg seks spørsmål: a) strategi og taktikk som vitenskapen om ledelsen av proletariatets klassekamp; b) etappene i revolusjonen, og strategien; c) flo og ebbe i bevegelsen, og taktikken; d) den strategiske ledelse; e) den taktiske ledelse; f) reformisme og revolusjonisme.

stalin212

Om den store lederen Josef Stalin

Josef Stalin var i nesten tre tiår den fremste lederen for Sovjetunionens Kommunistiske Parti, for Sovjetunionen og for den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Rutinemessig blir han svertet på det groveste i borgerlig media.