1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 220 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi  digitalisert flere tekster fra Mao Tsetung verker i utvalg, bind 2 utgitt av Forlaget Oktober 1979. Vi vil i tida framover digitalisere tekster fra Mao Zedongs udødelige verker. 

Formann Mao Zedong

Foren alle krefter som er mot Japan og kjemp mot de anti-kommunistiske stribukkene

Utrdag:

Politikken til partiet vårt er tosidig: På den ene sida må vi forene al­le de progressive kreftene og alle som trufast gjør motstand mot Ja­pan. På den andre sida må vi kjempe mot alle de samvittighetsløse kjeltringene, kapitulasjonistene og de anti-kommunistiske stribukkene. Begge disse sidene av politikken vår har ett eneste mål — å få situasjo­nen til å endre seg til det bedre og slå Japan. Oppgava til kommunist­partiet og folket i hele landet er å forene alle de kreftene som er for motstand og framsteg, kjempe mot alle de kreftene som er for kapitu­lasjon og tilbakesteg, og arbeide hardt for å gjøre ende på forverringa av situasjonen og endre den til det bedre. Dette er den grunnleggende politikken vår. Vi er optimister, vi skal aldri bli pessimister og aldri gi opp håpet. Vi er ikke redde for angrep fra kapitulasjonistene og de anti-kommunistiske stribukkene. Vi må knuse dem, og det skal vi gjøre også. 

Ti krav til Kuomintang

Utdrag:

1. februar blei det holdt et massemøte mot Wang Jingwei i Yen’an. I rettferdig harme vedtok dette møtet enstemmig å fordømme Wang Jingwei for landssvik og kapitulasjon, og det vedtok å føre mot­standskrigen mot Japan til siste slutt. Med dette legger vi fram ti ho­vedpunkter om hvordan vi kan berge landet, slik at vi kan overvinne denne krisa og sikre at vi vinner motstandskrigen. Vi håper at den na­sjonale regjeringa, alle politiske partier og grupper, alle offiserer og menige som kjemper i motstandskrigen, og alle våre landsmenn vil godta dem og sette dem ut livet.

Presentasjon av Den Kinesiske Arbeideren

Vi må legge hovedvekta på enhet og framsteg