Klassiske tekster

Dette er en midlertidig samleside for klassiske tekster.


Tjen Folket Media er for marxismen-leninismen-maoismen (MLM).

Maoismen er den mest avanserte revolusjonære teorien i verden i dag, og det tredje og høyeste stadiet i utviklingen av en vitenskapelig kommunisme. Den bygger på 150 år med proletarisk klassekamp, revolusjonsforsøk, revolusjoner, sosialistisk oppbygging, folkekriger og kulturrevolusjoner – på alle verdens kontinenter.

Marxist Internet Archive (MIA) er et stort arkiv med radikale tekster. Her finner man tekster av de fem store og andre kommunister, men også en rekke ikke-kommunister, trotskister og annet som står i motsetning til marxismen-leninismen-maoismen.

Den norske seksjonen på MIA

Marx2Mao samler tekster av de fem store.

Klassikerarkivet til nedlagte AKPs ML-historie/digitaliseringsprosjekt. Her finner man svært mange bøker i PDF-format, utgitt hovedsakelig av Oktober forlag, som da var et marxist-leninistisk forlag.

Se våre lenkeside for andre nettsider.

Marx

Kritikk av Gothaprogrammet

Kritikk av den hegelske rettsfilosofien

Teser om Feuerbach

Det kommunistiske manifest

Engels

Kritikk av Gothaprogrammet

En rimelig dagslønn for et rimelig dagsverk

Kommunismens grunnsetninger (1847)

Sosialismens utvikling

Det kommunistiske manifest

Lenin

Marxisme og oppstand

«Demokrati» og diktatur (1918)

Staten

Arbeiderklassens oppgaver i den pågående revolusjonen (April-tesene)

Marxismens tre kilder og tre bestanddeler

Marxisme og revisjonisme

Imperialismen

Hva må gjøres?

Staten og revolusjonen

Om parolen om et Europas Forente Stater

Stalin

Strategi og taktikk, utdrag fra «Spørsmål i leninismen»

Oktoberrevolusjonens internasjonale karakter

Om leninismens grunnlag

Om den historiske og dialektiske materialisme

Mao og KKP

Leninisme eller sosialimperialisme

Analyse av klassene i det kinesiske samfunnet

Ungdomsforbundet må ta omsyn til særtrekka ved ungdommen i arbeidet sitt

Sitater av Mao Zedong

Formann Mao Tse-tung om folkekrigen

Vedtak av sentralkomiteen i KKP om den store proletariske kulturrevolusjon

Forbedre våre studier

Om å rette på feilaktige ideer i partiet

Verdens folk, foren dere og knus de amerikanske imperalistene og deres lakeier!

Hvor kommer de riktige tanker fra?

Bevar stilen med å leve enkelt og kjempe hardt

Om folkets demokratiske diktatur

Den dumme oldingen som flytta fjella

Tjen folket

Noen spørsmål om metoder for ledelse

Korriger arbeidsstilen i partiet

Å bli angrepet av fienden er ikke en dårlig ting, men en god ting

Om motsigelsen

Om praksis

Mot liberalismen

Gonzalo og PKP

Marxismen, Mariátegui og kvinnebevegelsen av Perus Kommunistiske Parti, 1975.

Latin-Amerika: Folkekrigens store seire og lysende utsikter i Bandera Roja, 1970 og oppdatert på senere tidspunkt.

Om marxismen-leninismen-maoismen av Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Om Gonzalos tenkning av Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Program og statutter av Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Militærlinjen av Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Linjen for å bygge opp revolusjonens tre verktøy av Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Masselinjen av Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Den internasjonale linjen av Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Den demokratiske revolusjonen av Perus Kommunistiske Parti, 1988.

Om korrigeringskampanjen basert på studiet av dokumentet Valg, nei! Folkekrig, ja! av formann Gonzalo, 1991.

Andre

Teser om enhetsfronten av Eksekutivkomiteen i Komintern (EKKI) 1921.

Vi seirer til slutt – tross alt av Henry W. Kristiansen, 1924.

Enhetsfrontens og folkefrontens problemer av Georgi Dimitrov, 1935.

Valgets lærdommer og kommunistenes oppgaver. Et oppgjør med det partifiendtlige sentrum. Av Johan Strand Johansen, 1949.

Lærebok i politisk økonomi av et kollektiv av Sovjet-økonomer, 1954.

Klassekampen skjerpes, likvidatorene har kastet masken og framkaller akutt krise i partiet, av redaksjonskollektivet for Røde Fane, 1969.

Proletariatets demokratiske diktatur av Tron Øgrim, 1970.

Prinsipprogram for Arbeidernes kommunistparti marxist-leninistene av AKP m-l, 1976.

Lenge leve marxismen-leninismen-maoismen av RIM, 1993.

Vårt arbeid i urbane områder av Indias kommunistiske parti (Maoistene), 2001/2002.

Grunnkurs i MLM av indiske maoister, ukjent årstall.

Filosofiske retninger i den feministiske bevegelsen av Anuradha Ghandy (Avanti), 2006.

Marxisme og kvinnefrigjøring Utval av skriftene til Karl Marx, Friedrich Engels, V.I.Lenin, Josef Stalin, Mao Tsetung