1

Rødt har omsider fått Steigan-problemer

Bilde: Pål Steigan i hjertelig intervju med TV-pastor på det skandaleomsuste Visjon Norge.

Med avisen Dagbladet i spissen blir partiet Rødt nå angrepet i mediene fordi en rekke medlemmer og tillitsvalgte har forbindelser til Pål Steigans nettavis steigan.no. Den aktuelle kampanjen dreier seg rundt Steigans tekster om Russland og invasjonen av Ukraina.

Ledelsen i partiet Rødt kaller ifølge avisa Klassekampen steigan.no for et “konspirasjonsnettsted som sprer russisk krigspropaganda”. Samtidig er styrelederen for nettstedet Per-Gunnar Kung Skotåm, også medlem av landsstyret i Rødt.

Blant avisene som angriper Rødt for forbindelsen er Morgenbladet og Dagbladet. En kommentator for VG skriver at forbindelsen allerede har ført til utmeldelser fra partiet.

Rødt har det siste året vokst voldsomt på meningsmålingene. Det er klart at flere motstandere har prøvd å finne måter å angripe partiet på. Krigen mot Ukraina har gitt en inngang for kritikerne. Først er Rødt blitt kjørt hardt på NATO-standpunktet, hvor Moxnes ble en blek skygge av sitt retoriske selv, og nå utvikles en kampanje knyttet til Steigans nettsted. Partiet har selv lagt seg åpent for angrepet, blant annet ved sin lite konsekvente antiimperialisme og fordi de gjennom mange år har ignorert sosialsjåvinismen til Steigan.

Tjen Folket Media har siden 2016 publisert mange artikler som er kritiske til Pål Steigans politiske prosjekt. For revolusjonære bør det være iøynefallende at partiet Rødt ikke har grepet tak i problemet med innvandringsmotstanden til steigan.no, ikke jødehatet fra Steigan-skribenter som Brendberg og Andresen, ikke den repetitive “kritikken” av islam, flyktninger og “masseinnvandring”, ikke samarbeidet med fascister i forbindelse med Covid, og heller ikke vaksinemotstand eller motstand mot 5G (!). Først når borgerlige medier begynner å rasle med sablene og påstår at Steigan støtter Russlands invasjon av Ukraina, blir partiledelsen nervøs. Det er avslørende hva partiet kan leve med og ikke leve med!

Rødt-politikere som Seher Aydar, Roald Arentz og Eivor Evenrud ber nå andre Rødt-medlemmer kutte alle bånd til Steigans nettsted, kaller støttespillerne for “steiganosaurer” og krever at partiet tar oppgjør. Partiledelsen har allerede fordømt innholdet Steigan står for, men vil per nå ikke gå lenger enn dette.

Partiet gir dessverre Steigan rett

Pål Steigan svarer ifølge Klassekampen:

“Uttalelsen fra Rødts ledelse er bare en etterplapring av et angrep som opprinnelig kom fra CIA/USAs UD. De har ingen dokumentasjon for det de påstår, og det kan heller ikke dokumenteres fordi det er usant (…) Et av kampanjens hovedmål er å knekke all utenrikspolitisk opposisjon på Stortinget og gjøre Rødt til et servilt NATO-parti, slik SV er blitt. Ved å underkaste seg har de vist fienden at de er blitt tamsauer.”

Det triste er at Steigan har rett. Ved å godta Steigan og hans støttespillere i alle år, viser partiet Rødt at de kan leve med at Rødt-medlemmer samarbeid med fascister, fremmer innvandringsmotstand, jødehat og hets mot muslimer, og også potensielt helsefarlige teorier om koronaviruset. Grensen krysses først ved å ikke følge norsk imperialisme og USA-imperialismen i synet på krigen i Ukraina.

Dessuten har Steigan skrevet på nettstedet at han er mot krigen mot Ukraina. At dette har vært halvhjertet endrer ikke det faktiske, nemlig at han har drapert seg i et fikenblad som gjør det vanskelig å påstå at han støtter invasjonen. Dermed vil mange av støttespillerne fortsette å støtte ham, og Rødts Steigan-problem, blir plutselig et problem med en rekke gamle veteraner fra ML-bevegelsen som fortsatt er medlemmer i Rødt.

Problemet med Steigan er uansett vanskelig å forstå for en opportunistisk partiledelse, fordi det stikker dypt og har røtter tilbake til hans opportunisme på 1970-tallet. Steigan har alltid stått for en høyreopportunistisk linje. Denne har hele tiden kommet til uttrykk i nasjonalisme, samt i legalisme og parlamentarisme, og alltid på grunnlag av en arrogant, vilkårlig og lettvint omgang med marxismen. 

Da Hua Guofeng og Deng Xiaoping grep makta i Kina gjennom et fascistisk kupp, ble kuppet støttet av Pål Steigan. Gjennom lange artikler i tidsskriftet Røde Fane og avisa Klassekampen, ble revisjonistenes propaganda mot de revolusjonære lederne (kalt “firerbanden”) videreformidlet. AKP (m-l) bevarte forbindelsene og støtten til de kinesiske revisjonistene helt frem til episoden på Den himmelske freds plass i 1989, da revisjonistene brukte fascistisk terror mot massene, masser som blant annet protesterte med røde flagg og med å synge Internasjonalen. Omfavnelsen av den kinesiske revisjonismen var bare høydepunktet i en lang rekke opportunistiske valg, tatt av Steigan og ledelsen i ML-bevegelsen. Vi kan også nevne nasjonalismen i kampen om EEC, innvandringsmotstanden og deltakelsen i de borgerlige valgene. Steigans sjåvinisme har rot i hans høyreopportunisme og revisjonisme. I de imperialistiske landene har sosialpatriotismen alltid gått hånd i hånd med opportunismen. Dette er vanskelig å forstå om man selv er høyreoppurtunist og revisjonist. 

Likevel har Steigan lenge blitt kritisert av antirasister i partiet Rødt. Seinest i nokså forsiktige ordelag av Rødt-politiker Sofia Rana 9. april i Klassekampen i innlegget Rødt, Steigan og antirasismen. Ledelsen har i årevis vendt det døve øret til. Nå kommer den lenge varslede ørefiken.

Les mer om Pål Steigan og sosialpatriotisme:

Referanser

Forsvarer verv for nettsted

Det går et spøkelse gjennom Rødt – VG

Rødt, Steigan og antirasismen

Slik spres russisk propaganda i norske alternative medier. Faktisk.

Rødt og Steigan.no: – På tide med et oppgjør

Raudt – Opp som ein ulv og ned som ein skinnfell? | steigan.no

Råkjøret mot steigan.no nesten uten sidestykke i norsk pressehistorie – men det har også et annet siktemål

– Rødt bør ta et sterkere oppgjør med denne tenkningen – Morgenbladet