1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 220 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi digitalisert flere tekster fra Mao Tsetung verker i utvalg, bind 3 utgitt av Forlaget Oktober 1979. Vi vil i tida framover digitalisere tekster fra Mao Zedongs udødelige verker. 

Formann Mao Zedong

Om talen til Chiang Kai-shek på 10. oktober-festen

Enhetsfronten i kulturarbeidet

Utdrag: 

Hensikten med alt vi gjør er å knuse den japanske imperialismen. Lik­som Hitler går nå den japanske imperialismen undergangen i møte. Men vi må holde fram med anstrengelsene våre, for bare da kan vi knuse den en gang for alle. I arbeidet vårt kommer krigen først, så produksjonen, og så kulturarbeidet. En hær uten kultur er en dum hær, og en dum hær kan ikke slå fienden.

Vi må lære oss å drive økonomisk arbeid