1

Nye klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt arkiv av klassiske tekster. Per nå har arkivet over 190 klassiske verker hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Den 28. november var 200-årsdagen til Friedrich Engels, en av verdensproletariatets fremste anførere. I den anledningen blir ukas klassiske verker i Friedrich Engels’ ånd, og vi vil arbeide fremover med å legge ut flere av hans verker.

Siden forrige uke har vi lagt ut flere brev av Friedrich Engels om historisk materialisme:  

Friedrich Engels

Engels til Paul Ernst i Berlin (Utkast)

Utdrag:

“Hva angår Deres forsøk på å behandle saken materialistisk, så må jeg framfor alt si at den materialistiske metode slår om i sin motsetning når den ikke blir behandlet som en ledetråd ved det historiske studium, men som en ferdig sjablong som man skjærer de historiske fakta til etter. Og når herr Bahr mener å ha knepet dem på denne avveien, så syns det for meg at han har en liten skygge av rett i det.

De sammenfatter hele Norge og alt som skjer der under kategorien spissborgerskap, og så tillegger De uten å tenke Dem om dette norske spissborgerskap Deres oppfatning av det tyske spissborgerskap. Det er imidlertid to fakta som stiller seg hind­rende i veien for det.

For det første, da seieren over Napoleon i hele Europa viste seg å være reaksjonens seier over revolusjonen og det bare var i dens franske fedreland at revolusjonen fremdeles innga så mye skrekk at den avtvang den tilbakevendende legitimitet en borgerlig/liberal forfatning, så fant Norge øyeblikket inne til å ero­bre seg en forfatning som var langt mer demokratisk enn noen samtidig i Europa.

Og for det andre har Norge i de siste tjue år opplevd et litterært oppsving, som ikke noe land i samtiden utenom Russ­land kan oppvise. Spissborgere eller ikke, folkene der yter langt mer enn de andre og setter også sitt stempel på andre litteraturer, ikke minst på den tyske.

Disse fakta gjør det i mine øyne nødvendig til en viss grad å undersøke det norske spissborgerskaps særegenheter.”

Engels til Conrad Schmidt i Berlin (5. august. 1990)

Utdrag:

“Jeg har etter den brilliante prøve som de har bestått etter 1878 ubetinget tillit til våre arbeidere, og bare til dem. Som ethvert stort parti vil de begå feil i utviklingens enkeltheter, kanskje store feil. Massene lærer nettopp bare som følge av egne feil, gjennom eksperimenter på sine egne kropper. Men alt dette vil overvinnes, og hos oss mye lettere enn andre steder, fordi våre unge faktisk er av en sunnhet som ikke kan ødeleg­ges, og dessuten fordi Berlin, som vanskelig så snart kommer ut over sin spesifikke Berlinerdom, hos oss – på samme måte som London, ikke som Paris i Frankrike – bare er formelt sen­trum. Jeg har ofte nok ergret meg over de franske og engelske arbeidere – trass i erkjennelsen av årsakene til deres bommer­ter -, men aldri over de tyske etter 1870 – nok om enkelte folk som talte i deres navn, men aldri om massene, som brakte alt på riktig spor igjen. Og jeg ville gjerne vedde på at jeg aldri kommer i den situasjon å ergre meg over dem.”

Engels til Joseph Block i Königsberg

Engels til Conrad Schmidt i Berlin (27. oktober. 1890)