Forfatter

nyttår-irland-1

Irland: Nyttårsuttalelse fra Anti Imperialist Action Ireland og Irish Socialist Republicans

Ledelsen til Anti Imperialist Action Ireland (AIA) og Irish Socialist Republicas (ISR) gir solidariske hilsener til våre medlemmer og støttespillere her hjemme og i utlandet, og vi takker for deres dype forpliktelse og harde innsats de siste tolv månedene i arbeidet vårt for å gjenoppbygge kampen for nasjonal frigjøring og sosialisme i Irland, og vi ønsker at dere fordobler innsatsen deres i 2020.

bloco-da-favorita

BRASIL: Kamp mot politiet

Kamp mellom militærpolitiet og feirende masser på karnevalsfeiring i Rio de Janeiro. Den brasilianske reaksjonen angriper feirende masser for å intensivere terroren mot folket.

Mao

Reis maoismens røde og uslåelige fane!

På 126-årsdagen til formann Mao Zedong, den 26. desember.

Det som for et par tiår siden så ut til å være langt unna, er i dag klart: marxismen-leninismen-maoismen gjør mektige framskritt for å bli anerkjent og håndheva blant verdens kommunister. Denne stien har formann Gonzalo staka ut, han har også leda denne kampen, for det var han som definerte maoismen som marxismens nye, tredje og høyeste stadium, og som mesterlig systematiserte og oppsummerte den på den første partikongressen til Perus Kommunistiske Parti (PKP) for tretti år siden.

ecuador

Nei til forfølgelse og fengsling av de som kjemper mot gruveselskapene!

I Ecuador føres det en hard kamp mot staten og mot utenlandske gruveselskapers rovdrift som fordriver bøndene fra jorda si, ødelegger hjemmene deres og forgifter naturen. Etter at et forsøk på å stoppe gruveutbygginga ved folkeavstemning blei avvist, og det har blitt tydelig at ikke dette kan løses ved hjelp av borgerlige metoder, har massene brutt ut i opprør. En av lederne er blitt arrestert og det er satt igang en kampanje som krever frihet for han og for alle politiske fanger.