Browsing Category

Historie

Mao

Reis maoismens røde og uslåelige fane!

På 126-årsdagen til formann Mao Zedong, den 26. desember.

Det som for et par tiår siden så ut til å være langt unna, er i dag klart: marxismen-leninismen-maoismen gjør mektige framskritt for å bli anerkjent og håndheva blant verdens kommunister. Denne stien har formann Gonzalo staka ut, han har også leda denne kampen, for det var han som definerte maoismen som marxismens nye, tredje og høyeste stadium, og som mesterlig systematiserte og oppsummerte den på den første partikongressen til Perus Kommunistiske Parti (PKP) for tretti år siden.

Kirov

Sergej Kirov om Stalins store lederskap

Like før partiets 17. kongress holdt den flammende revolusjonstribun og avholdte partileder S. M. Kirov et foredrag i Leningrad om SSKP`s sentralkomites arbeid. I dette foredraget karakteriserte han den store organisator av arbeiderklassens sosialistiske seier på følgende måte

Stalin bilde

En hyllest til kamerat Josef Stalin

I historien til den kommunistiske bevegelsen skaper få personligheter så stadige og grundige avgrensninger som Josef Stalin. Bare ved å nevne navnet hans, skiller man klinten fra hveten og falske kommunister fra ekte kommunister. Få har noen gang nådd så praktfulle høyder. Kamerat Stalin er korrekt ansett som en av de største lærerne i marxismen. Han beundres sammen med Marx, Engels, Lenin og Mao med gode grunner. Noen avtrykk kan ikke vaskes vekk, og for maoismen er det ikke annerledes. Vi har fortsatt de i våre rekker som vil nedvurdere kamerat Stalin, som tar sekundære aspekter av hans feil i den dialektiske materialismen og gjør det til en hovedfaktor. Disse typer folk skyter seg sjøl i foten og ser dumme ut når de halter ut av historien.

pkp-maleri

Viktige merkedager

Vi har lagd en liste over merkedager som kan og bør brukes av den revolusjonære bevegelsen. Selvsagt gir det ikke mening å markere alle datoer på samme måte eller like ofte. Vi velger likevel å gjøre lista ganske lang, fordi merkedager kan markeres på ulike måter og de knyttes sammen med andre aktiviteter, planer og kampanjer.

røde fane

Røde Fane fra 1969

Kampen mellom de to linjer innen Norges Kommunistiske Parti er i dag kommet inn i en avgjørende fase. Revisjonistene er trengt opp i et hjørne og etterhvert som deres muligheter til å maskere seg som marxist-leninister frarøves dem, avslører de sine sanne hensikterer. Deres likvidatoriske linje har framkalt en akutt krise innen partiet – og innen klassekampen i Norge. I en tid hvor arbeiderklassen reiser seg til kamp mot den offensiv monopolkapitalen retter mot den, skjer det at Reidar T. Larsen forsøker å trekke med seg partiets sentrale ledelse på en aksjon hvis ytterste målsetting er å likvidere NKP og erstatte partiet som er arbeiderklassens viktigste våpen i klassekampen med et reformistisk samlingsparti.

Ottar lie liggende

Den kommunistiske lederen Ottar Lie

Nesten hele sentralkomiteen i Norges Kommunistiske Parti ble drept under den nazistiske okkupasjonen av Norge. En av disse var Ottar Lie, som var svært sentral i ledelsen for partiet som dets organisasjonssekretær, før han ble torturert og så henrettet av okkupasjonsmakten.