Browsing Category

Historie

Ottar lie liggende

Den kommunistiske lederen Ottar Lie

Nesten hele sentralkomiteen i Norges Kommunistiske Parti ble drept under den nazistiske okkupasjonen av Norge. En av disse var Ottar Lie, som var svært sentral i ledelsen for partiet som dets organisasjonssekretær, før han ble torturert og så henrettet av okkupasjonsmakten.

ggpfixed

Viktige datoer i høst og vinter

Den proletariske bevegelsen er en bevegelse gjennom tid og rom. Høyreopportunister forsøker ofte å avskrive historien på samme måte som de vil isolere seg nasjonalt. De ønsker verken å være en del av bevegelsen internasjonalt eller se den i sin riktige historiske kontekst.

stalin212

Om den store lederen Josef Stalin

Josef Stalin var i nesten tre tiår den fremste lederen for Sovjetunionens Kommunistiske Parti, for Sovjetunionen og for den internasjonale kommunistiske bevegelsen. Rutinemessig blir han svertet på det groveste i borgerlig media.

Abimael_Guzman 2 artikkelbilde format

Betrakt ordre om kapitulasjon som falske

Det må være et ufravikelig prinsipp for revolusjonære at vi aldri aksepterer kapitulasjon fra våre krigsfanger. De kan ikke kapitulere så lenge de er i fangenskap. Vi må kjempe for prinsippet om at så lenge noen er i fiendens hender, så lenge de er i fiendens vold, kan de slett ikke uttale seg. Vi legger til grunn at alt som kommer til omverdenen gjennom fiendens hender er løgn.

22861451_166161270635672_1546727641163825357_o

Svar på en kritikk av PKP

Perus Kommunistiske Parti (PKP) blir kritisert av fiender, motstandere og av folk som ikke har forstått deres linje og folkekrigen i Peru. Også i det opprinnelig hoxhaistiske tidsskriftet Revolusjon! er en slik kritikk blitt lagt fram på norsk.

Gonzalo før den historiske talen

Peru og kroken på veien

12. september 1992 ble formann Gonzalo og en rekke andre ledere av partiet arrestert. Formannen ble arrestert i en leilighet midt i Lima som etterretningstjenesten hadde holdt under oppsikt over lengre tid. Det var gjennomsøking av søpla fra leiligheten som gjorde at de trodde selveste formann Gonzalo kunne ha tilhold der.