1

Klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt kommunistiske bibliotek. Per nå har arkivet over 220 klassiske verker, hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi  digitalisert en tekst fra Mao Tsetung verker i utvalg, bind 2 utgitt av Forlaget Oktober 1978. Vi vil i tida framover digitalisere tekster fra Mao Zedongs udødelige verker. 

Formann Mao Zedong

Politiske linjer, tiltak og framtidsutsikter i kampen mot den japanske invasjonen

Utdrag:

De japanske imperialistene satte i scene Lukuouchiao-hendinga 7. juli 1937. Det var et forsøk på å annektere hele Kina med væpna makt. Det kinesiske folket krevde enstem­mig krig mot Japan. Det gikk ti dager før Chiang Kai-shek omsider uttalte seg offentlig i Lushan, og kunngjorde at Kina skulle gripe til våpen og kjempe mot Japan. Han blei nødt til dette fordi folket over hele landet pressa han til det, og fordi den japanske inva­sjonen hadde retta harde slag mot interessene til de britiske og amerikanske imperialiste­ne i Kina, og mot interessene til storgodseierne og storborgerskapet, som Chiang Kai- shek sjøl representerte. Men samtidig fortsatte regjeringa hans å forhandle med de ja­panske angriperne, og godtok til og med de såkalte fredelige løsningene som japanerne og de lokale myndighetene hadde blitt enige om. Først 13. august 1937 blei Chiang Kai-shek tvunget til å gripe til våpen. Da satte de japanske angriperne i gang et storangrep på Shanghai, og gjorde det umulig for han å beholde herredømmet over Sørøst-Kina. Men Chiang ga ikke opp de hemmelige forsøka sine på å få i stand fred med Japan før i 1944. Under hele motstandskrigen gikk Chiang Kai-shek mot full folkekrig, der hele folket er mobilisert. Han førte en reaksjonær politikk som gikk ut på passiv mostand mot Japan, men aktiv kamp mot kommunistpartiet og folket. Han handla altså stikk i strid med si egen erklæring i Lushan, der han sa: «Straks det bryter ut krig, har alle, ung og gammel, nord og sør, ansvar for å gjøre motstand mot Japan og forsvare fedrelandet.» De to politiske linjene, de to seriene tiltak og de to framtidsutsiktene som kamerat Mao Zedong drøfter i denne artikkelen, gjenspeiler kampen mellom linja til kommunistpartiet og linja til Chiang Kai-shek i motstandskrigen.