Browsing Tag

Lenin

Krupskaja

Rød 8. mars: Heder og ære til Nadezjda Krupskaja

Kamerat Nadezjda Krupskaja født i St. Petersburg i 1869 og døde i Moskva i 1939. Hun var russisk kommunist og aktivist, og er mest kjent for å ha vært gift med Lenin. De giftet seg i 1898, mens de begge satt i en av Tsar-statens fangeleire i Sibir. Hun var Sovjetunionens viseminister for utdanning fra 1929 til 1939, sekretær og organisator for sentralkomiteen i Kommunistpartiet i flere perioder og en leder for kommunistisk utdanning og organisering av barn og ungdom.

kina-riot-politi

Staten

Hva mener vi når vi sier vi vil knuse kapitaliststaten, bygge en ny arbeiderstat og så at denne staten skal visne vekk?
Kommunister skiller seg fra både anarkister og reformister i synet på staten.

1532-770

Trotskisme mot leninisme fra 1904 til 1917

Trotskistene forsøker å framstille Trotskij som Lenins nære medarbeider og en ekte bolsjevik. I Fjerde Internasjonalens grunnlagsdokument vedtatt i 1938 (kalt Overgangsprogrammet), omtaler trotskistene seg selv som “bolsjevik-leninister” for å understreke sin sterke tilknytning til Lenin og bolsjevikene. Dette er langt fra sannheten om forholdet mellom Lenin og Trotskij.