Browsing Tag

Norge

klasseanalyse av norge 2018

Klasseanalyse av Norge (2018)

Kapitalismen deler menneskene mer og mer i to fiendtlige leire rundt kapitalismens to viktigste klasser; borgerskapet og proletariatet. Ved siden av de to hovedklassene er den mellomliggende klassen småborgerskapet. Dette er de tre typiske klassene i kapitalismen, og de fleste i Norge tilhører disse.

utkast til klassene i det norske samfunnet

Klassene i det norske samfunnet – utkast fra 2011

Skrevet av en aktivist til et hefte utgitt i 2011 av Tjen Folket Forlag. Undertittelen var «versjon 0.1» fordi det kun var et utkast til klasseanalyse for Tjen Folket. Teksten er siden blitt brukt til studier og diskusjoner, og deler er blitt kritisert og foreslått revidert siden.

antifascist-red-guards-austin-demonstrasjon

Gjør antifascisme til normalen

For revolusjonære i norge burde denne sommeren være en vekker. Forsvar av våre gater og torg mot fascismen, må være en svært høy prioritet. Og for kommunister må det skje parallelt med å bygge en sterk og militant kommunistisk bevegelse.

fbtktkp

Seks år siden bombingen av Libya

Denne måneden er det 6 år siden bombingen av Libya startet. Det var første gang Norge bomba et afrikansk land. Det var 100 år siden de første bombene i historien ble sluppet, også da over Libya, av kolonimakta Italia i 1911.

overvåkning-1441047819794702

Om overvåking i Norge

PST hevdet i 2008 at de hadde et “spesielt fokus” på mellom 200 og 300 personer. Aftenposten har avdekka at de har registrert cirka 250 folk bare i to “muslimske miljø”.

antifascism_is_self_defense_by_intehellerdet-d7af85g

«Alle» terrorister er rasister

All terror i Norge, og nesten all terror i Norges naboland, skyldes fascisme og rasisme. Muslimhateren Carl I. Hagen har sagt ”Jeg vet jo at ikke alle muslimer er terrorister, men at alle terrorister er muslimer,” (Hagen til Aftenposten).

boikott valget banner dropp 2

Hva er alternativet?

Tjen Folket arbeider for å skape et ekte kommunistparti i Norge. Men vi har også mål om å bidra til at det skapes en ny stat for et nytt Norge. En arbeiderstat som i motsetning til den gamle staten vil søke legitimitet ikke bare hos én klasse, men fra alle deler av det arbeidende folket – og som i motsetning til den gamle staten vil representere en klasse som er i flertall.

2182-770

Å krige for kapitalen er ikke kvinnekamp

Nå kalles også kvinner inn til sesjon og regnes som vernepliktige. Tilsynelatende er både verneplikt og likestilling bra saker. I et sosialistisk Norge der staten er arbeiderklassens stat, vil Tjen Folket ha en folkehær og et heimevern som omfatter alle voksne – både kvinner og menn.

boikott valget 3

Boikott valget

Uansett hvem folk stemmer på, er det pengene og makta som rår. Det er ikke sant at hver person har en stemme som teller like mye. Langt i fra. De som har mye penger, de som styrer store selskaper, de som sitter på toppen i departementer, i politi og NAV – det er disse som har makta. Disse har mye mer enn én stemme til å påvirke med.