Browsing Tag

Norge

nkp-valgplak-thumbnail

Kort om NKPs etterkrigspolitikk

enne artikkelen sto på trykk i Røde Fane nummer 4 i 1970. Den gangen var Røde Fane bladet til den røde fraksjonen i Norges Kommunistiske Parti, ved navn Marxist-Leninistisk Front i NKP.

Henry W. Kristiansen

Vi seirer til slutt – tross alt

Heller skyte en offiser enn å skyte på en demonstrerende eller streikende arbeidergruppe, og denne vår opfatning vil vi aldri legge skjul på, men fortsette å arbeide for dens utbredelse selv om vi blir idømt langvarige fengselsstraffe.

4596-770

Våre døde: Henry W. Kristiansen (1945)

Det var midt under Finnlandskrigen. Presset og hetsen mot det kommunistiske parti var på det voldsomste. Fra «Arbeiderbladet» til «Aftenposten» hyltes det om «kommunistisk forræderi». «Moskvas agenter», «Finnlands mordere» og liknende. Kveld etter kveld møtte Quisling-ungdommen opp utenfor det kommunistiske partis lokaler i Møllergaten. Rutene ble steinet, de eleverte venner av sivilisasjon og nordisk frihet brølte : «Skyt dem! Heng dem!» mens politiet stod som passive tilskuere til utskeielsene.

4588-770

Debatt: Om en dragning mot høyre

Ragnar V. Røed skriver i debattinnlegg:
«Og det er svært bra for oss maoister, at høyreopportunismen blir formulert og kommer til uttrykk. Jo åpnere jo bedre. Selv i denne noe fordekte formen kommer det klart fram hvilke punkter den først vil til livs. Dens angrep retter seg hovedsakelig mot den klare ideologiske linja, uforsonligheten mot revisjonismen og mot det militariserte kommunistpartiet som stiller strenge krav til medlemskap. Og slik avslører den seg nettopp som høyreopportunisme.»

worker3

Vi skal organisere proletariatet

Vår oppgave er å organisere proletariatet. Kommunistpartiet skal være organisasjonen av de mest framskredne og aktive i proletariatet. Den høyeste formen for proletariatets organisering. Og vår organisering av massene må bygge på organisering av større deler av proletariatet.

Bølerlia-høyblokker

Kjerna i det norske proletariatet

Det må finnes deler av det revolusjonære proletariatet som er mer revolusjonære og noen som er mindre revolusjonære. Det må finnes deler av klassen som er mer konsentrerte, og noen som er mer spredt og splitta. Om ingen store sjikt eller grupper i klassen tar rollen i dag som politisk fortropp, så er det likevel noen som har større potensial for å ta denne rollen i morgen.

klasseanalyse av norge 2018

Klasseanalyse av Norge (2018)

Kapitalismen deler menneskene mer og mer i to fiendtlige leire rundt kapitalismens to viktigste klasser; borgerskapet og proletariatet. Ved siden av de to hovedklassene er den mellomliggende klassen småborgerskapet. Dette er de tre typiske klassene i kapitalismen, og de fleste i Norge tilhører disse.

utkast til klassene i det norske samfunnet

Klassene i det norske samfunnet – utkast fra 2011

Skrevet av en aktivist til et hefte utgitt i 2011 av Tjen Folket Forlag. Undertittelen var «versjon 0.1» fordi det kun var et utkast til klasseanalyse for Tjen Folket. Teksten er siden blitt brukt til studier og diskusjoner, og deler er blitt kritisert og foreslått revidert siden.