Browsing Tag

MLM

3910-770

MLM mot hoxhaistenes dogmatisme og opportunisme

Hoxha og hoxhaistene angriper maoismen og er et godt eksempel på hvordan dogmatisk teori fører til opportunisme i praksis. I Norge representeres hoxhaismen av tidskriftet Revolusjon og den nå nedlagte ML-gruppa Revolusjon. De stempler maoismen som et blindspor og et «våpen mot sosialismen», men i virkeligheten er det hoxhaismen som blir et hinder for revolusjonær praksis.

2930-770

MLM for rød makt

Marxismen-leninismen-maoismen (MLM) ble formulert på 1980-tallet. Ikke av Mao og de kinesiske kommunistene i hans levetid, men av revolusjonære kommunister som førte folkekrig i Peru – og seinere internasjonalt av Revolutionary Internationalist Movement (RIM) og av de folkekrigførende partiene i Filippinene, Nepal, Tyrkia og India.

160505155545-china-cultural-revolution-7-full-169

Om marxismen-leninismen-maoismen

Teksten er fra Perus Kommunistiske Partis Grunnleggende dokumenter som består av Om marxismen-leninismen-maoismen, Om Gonzalos tenkning og Program og vedtekter. Dette er, sammen med den politiske generallinjen, partiets viktigste dokumenter. Den politiske generallinjen består av fem dokumenter:
1. Militærlinjen
2. Masselinjen
3. Internasjonal linje
4. Linjen for den nydemokratiske revolusjonen
5. Linjen for å bygge opp revolusjonens tre verktøy